Kultursjef Camilla Jarlsby svarer Sigmund Lieberg om AlleMed-fondet

Kultursjef Camilla Jarlsby i Gran kommune.

Kultursjef Camilla Jarlsby i Gran kommune. Foto:

Av
DEL

MeningerViser til leserinnlegg fra Sigmund Liberg 4. desember 2019 vedrørende AlleMed-fondet.

I arbeidet med å motvirke utenforskap har UngHadeland etablert AlleMed-fondet ved hjelp av tilskuddsmidler fra Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal.

Fondet er ment som et virkemiddel/tiltak for å bidra til å oppfylle målet i Fritidserklæringen. Denne erklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre jevngamle.

AlleMed-fondet er ment som et tiltak rettet mot barn og unge som ikke deltar på fritidsaktiviteter pga økonomiske barrierer, dvs familiens opplevelse av ikke å ha muligheten til å la deres barn/ungdom delta på en fritidsaktivitet pga kostnader knyttet til aktiviteten. Fondet skal dekke kostnader knyttet til både kontigenter, nødvendig utstyr, cuper med mer innenfor organiserte kultur- og fritidsaktiviteter.

For å lykkes med å nå ut med informasjon om mulighetene som finnes for å inkludere flere så er det avgjørende med et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger og andre, som møter mange av disse barna og ungdommene.

Derfor er det bra at Liberg, som styreleder i Hadeland strykeorkester, retter søkelyset mot vilkårene for tiltaket. AlleMed-fondet er et tiltak det er få erfaringer med fra andre kommuner. UngHadeland er opptatt av å nå ut til de som trenger økonomisk støtte for å kunne delta, samt at vilkårene skal være best mulig tilpasset frivillige lag og foreningers behov.

Det har vist seg at det ikke er så mange andre kommuner som har tilsvarende ordninger. Liberg viser imidlertid til hva andre kommuner gjør som gir et bilde av enklere og langt mindre byråkratiske ordninger. Kulturkontoret / UngHadeland er veldig takknemlige for tips og innspill i arbeidet med vilkårene, for det er nettopp det vi ønsker; AlleMed-fondet skal være enkelt og så lite byråkratisk som mulig!

Med utgangspunkt i Libergs innspill vil vi internt se nærmere på vilkårene for AlleMed-fondet – tiltaket vi er takknemlige for at vi kan tilby barn og unge i Gran og Lunner kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags