Sigmund Lieberg: Røyklegging og ufarliggjøring fra kommunalsjefen om hemmelig støtteordning til Operafest Røykenvik(OR).

Av