Sigmund Lieberg: Kultursjefen bekrefter Operafest Røykenviks søknadsbløff om talentsatsning og samarbeid

Bilde av sigmund lieberg fra aid

Bilde av sigmund lieberg fra aid

Av
DEL

MeningerKultursjef Jarlsby bekrefter i avisen Hadeland 11.04.19 at Operafest Røykenvik (OR) ikke har noen samarbeidsavtale med Hadeland kulturskole (HKS) eller andre deler av kultursektoren i Gran kommune. Hun kan heller ikke gi konkrete opplysninger som forteller om samarbeid av noe slag. Det eneste hun kan fortelle er at det har vært holdt et generelt infomøte i regi av OR og HKS for lenge siden. Dette er hva som har skjedd før kommunestyrets søknadsbehandling 03.04.19.

LES OGSÅ: Kultursjef Camilla Jarlsby om bløff-anklage: – Talenter skapes som vi alle vet ikke over natten

Invitasjon til deltagelse for spilling i en orkesterkonsert på årets festival, har gått til enkeltutøvere. Satsningen har altså handlet om å få tilgang til navn på utøvere, noe som OR ikke har anledning til å spørre skoler om, og som HKS ikke har hatt lov til å gi fra seg til utenforstående etter den nye personvernforordningen. Navn er allikevel gitt ut. Disse enkeltutøvere har så langt deltatt på én orkesterøvelse.

OR har ikke lagt frem noen konkrete planer og det er heller ingen konkrete aktiviteter eller samarbeid med HKS om talentsatsning. Jeg minner om at OR allerede i sin søknad i 08.04.18 skrev: ”Det er allerede innledet dialog med Kulturskolene på Hadeland, Toten og Gjøvik med sikte på langsiktig samarbeid om satsning og talentutvikling innen vokal. Hvert år skal det, i tillegg til konsertene og de åpne arrangementene, legges til rette for talentutvikling. Det kan være workshops, masterclases og/eller samarbeidsprosjekter med kulturskole og andre lokale, unge utøvermiljøer”. I ORs rapport fra 2018 er det ikke rapportert om satsning og talentutvikling innen vokal eller andre områder.

Kultursjefen uttaler seg uriktig om ORs kontakt med Hadeland strykeorkester (HSO). Og hvordan kan hun egentlig vite noe om dette som kultursjef? HSO har ikke hatt noen kontakt om samarbeid eller blitt invitert til sådant.

Jarlsby sminker sakens fakta, men forteller ikke om noe som oppfyller ORs utsagn i søknaden om et faktisk samarbeid eller et konkret prosjekt med et faktisk innhold. Selvsagt kan det bli talentsatsning i fremtidens operafestivaler, men det var ikke hva søknaden i 2018 og 2019 beskrev. Status er nå, som i 2018, at begynnelsen på dette prosjektet bare er en forventning om en begynnelse en eller annen gang i fremtiden. Jeg holder derfor fast ved at kultursjefen har unnlatt å opplyse kommunestyret om manglende samsvar mellom søknadens innhold om talentsatsning og samarbeid for både 2018 og 2019, og sakens realitet ved behandling i kommunestyret.

Talentsatsning – ingen gledelig nyskapning i Kulturskolen

HSO inngikk allerede i 2012 avtale med HKS om talentsatsing som siden har vært grunnlaget for et integrert samarbeid om opplæringen av strykere. Dette ser det ut til at kultursjefen, av alle, ikke vet noe om.

Før dagens kulturledelse hadde vi årlig dialog med HKS. HSO har bidratt med kjøp av lærertimer, gjennomført ekstra dager med faglig opplegg og samspill for strykere og våre ulike orkestre i tillegg til regional satsning. HSO har sammen med kulturskolen og lærerne i stryk bygget opp et relativt stort talentsatsningsprogram. Våre ungdommer har i år som tidligere, utvidet tid på instrumentopplæring, tilbud om fire helgesamlinger over tre dager, utenlandstur av ni dagers varighet med spilling og sosiale aktiviteter.

Videre er det ekstra undervisning for cellistene ved HKS og et tilbud om deltakelse på celloøvelser ved Barratt Due for eldre utøvere. Det er lagt ned stor innsats fra foreldre og skaffet til veie store midler. I tillegg kommer utøveres egen satsing og betaling for deler av deltakelsen og de faglige ressurser vi har hatt tilgang i andres aktiviteter. Ungdomsmiljøet som er etablert gjennom orkestret «Landstrykerne», gjør at ungdommene holder fast ved musikken, etablerer vennskap og musikkglede i et større fellesskap, alt viktig for drivet og motivasjonen for musikk videre.

Når kommunestyret hørte en cellogruppe spille på siste møte, tenkte kanskje politikere: Å, hva kulturskolen (lærerne) får til! Det er riktig tenkt, men det er kanskje nødvendig at politikerne og kultursjefen får vite at disse utøvere også har utviklet seg fordi foreldre, HSO og andre har bidratt til det gode resultatet.

Korps (blås) har en fantastisk kvalitet på Hadeland. Jeg antar disse miljøene har drevet talentutvikling enda lenger enn stryk og at det korps/stryk først og fremst trenger, er stabil økonomi.

Det er derfor provoserende når kultursjefen uttaler til avisen: ”Det betyr at vi har et felles ønske om å ta dette (talentsatsningen til OR) videre sammen med Operafest Røykenvik slik at det blir en varig satsing til glede for unge mennesker med et ønske om å utvikle seg, og kanskje til og med satse på en profesjonell musikerutdannelse og karriere etter endt skolegang her på Hadeland”.

Dette skal skje uten HSOs medvirkning, uten at OR har egne midler avsatt i sitt eget budsjett og uten noen kompetanse utover det som allerede finnes på Hadeland. Hva er det så kultursjefen skal ta videre fra OR? Det finnes jo ikke noe konkret. Jeg forstår heller ikke hvordan det er mulig at kultursjefen ikke kjenner til det som har foregått i stryk i samarbeidet mellom HKS og HSO av snart åtte års varighet. Denne satsingen har allerede ført ungdom til solistutdanning ved Norges musikkhøgskole for profesjonell utdanning.

Nå har altså kultursjefen sammen med OR en ambisjon om å bygge opp en parallell og konkurrerende talentsatsing. HSO reagerer derfor med motstand og undring når kultureliten (les OR) og kultursjefen plutselig skal være den som skal løfte strykermiljøet og andre ved HKS til himmelen i talentsatsning. Talentsatsing på et så smalt område som stryk, må dessuten være en del av et større miljø for å oppnå tilstrekkelig kvalitet. Vi har etablert et slikt miljø. Vi takker derfor nei til en kultursjef som ikke synes interessert i samarbeid med andre enn den selvoppnevnte kultureliten i OR. Kunnskapsløsheten, sammen med kultursjefens holdning til det frivillige arbeid på vårt område, gir et dårlig utgangspunkt for videre samarbeid med kulturskolen.

OR har i løpet av de to siste år tatt og fått mange ganger mer av politikeres tid enn musikkliv og kulturskole til sammen i de vel ti årene jeg har arbeidet med strykeorkestret. Det er kanskje på tide at ordføreren inviterer de frivillige aktørene i musikklivet til en høring om den alvorlige situasjon økonomi og den nåværende kulturledelse i kommunen er i ferd med å føre oss inn i.

LES OGSÅ: Ole Sverre Skamsar (Frp): Fakta fra Operafest Røykenvik?

LES OGSÅ: Helge Tryggeseth (MDG): Liebergs sitatmisbruk om operafestival-støtten

LES OGSÅ: Sigmund Lieberg: Operafestens talentsatsning og samarbeid med kulturskolene på Hadeland – bløff for å få kommunale midler?

LES OGSÅ: Åse Ingeborg Raastad Velsand: Folkeliv og Operafest = sant

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags