Sigmund Lieberg: AlleMed-fondet et flott tiltak, men behov for endringer i regelverk

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Gran kommune er så heldig å ha fått betydelige midler fra sparebankstiftelser til å bekjempe utenforskap. Nå har kommunen opplyst om fondet og invitert frivilligheten til å søke støtte for medlemmer i organisasjonene som sliter med betalingsevnen.

Målgruppen for fondet er: barn og unge (8-19 år) i Gran og Lunner kommune. På nettsidene til https://www.unghadeland.no/ står det at fondet kan dekke kontingenter, utstyr, cuper mm innenfor organiserte kultur og fritidsaktiviteter i regi av frivillige lag/foreninger. Videre heter det at foresatte, frivillige lag og foreninger og andre kan søke. Fondet administreres av UngHadeland.

Kommunen stiller krav at søknader fra foreningene skal dokumentere at en har forsøkt å inndrive kontingenter eller lignende fra den det gjelder.

Det heter blant annet at:

* Foreningen må kunne vise til at de har forsøkt å fakturere/ kreve inn kontingenten

* Henvisning til fakturagrunnlag for aktiviteten (forsikring/ treningskontingent/ medlemsavgift/ dugnadsrefusjon el.

Kommunen stiller altså krav om at foreningen skal oppgi personsensitive opplysninger i søknaden som angår personers økonomi, betalingsevne med videre. Samtidig er det ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom betalingsmoral og økonomisk evne. Det er derfor også et spørsmål om dette er en god dokumentasjon.

Krav om slike opplysninger utløser spesielle krav til foreningers forhold til personopplysninger som følger av Lov om behandling av personopplysninger, bl.a. kap IV. Det samme gjelder Gran kommune som skal behandle slike opplysninger.

Som leder av en mindre forening, finner jeg det vanskelig å oppfylle de krav til slike søknader kommunen stiller. Vi er ikke rigget for å håndtere personsensitive opplysninger. Jeg mener det må være mulig å etablere søknadsprosedyrer som finner andre løsninger på dokumentasjonsgrunnlaget. Et søk for å se hva andre kommuner gjør, gir et bilde av enklere og langt mindre byråkratiske ordninger.

Samtidig er det rart at det ikke er opplyst noe om hvilke krav det er til søknader fra foresatte og andre.

Kulturskolen er en av de største aktører innenfor organiserte kulturtilbud for barn og unge i Gran. I henhold til informasjonen om AlleMed-fondet, skal det også å dekke utgifter innenfor organisert kultur. Når en leser de deler av teksten som omhandler støtte, ser det imidlertid ut til at alt som skal støttes er illustrert som støtte til deltakelse i idrett: treningsavgift, cup/turer, treningsleir. Kanskje en kunne eksemplifisere andre kulturaktiviteter også?

Det er for eksempel ikke klart om utgifter til å delta i kulturskolens tilbud fanges opp av denne støtteordning og om kommunen, kulturskolen, kan bruke fondets midler for å motvirke utenforskap i kulturskolen. Jeg mener det burde være selvsagt og fondet burde ha søknadsprosedyrer som også fanger opp det. Dette burde bli klarlagt nærmere i den foreliggende informasjon.

AlleMed-fondet et viktig tiltak mot utenforskap, men uklarhet om hva det kan søkes til, hvem som kan søke og dokumentasjonskrav, tilsier at reglene for støtte bør revideres umiddelbart.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken