Gran Høyres argumenter for et stort lokalmedisinsk senter (LMS) på Hadeland

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevHøyre vil sentralisere det vi MÅ og desentralisere det vi KAN innen helsetilbud. Det er svært viktig for at vi i framtida kan skape pasientens helsevesen og sikre alle et kvalitativt godt tilbud i forsvarlig reiseavstand uavhengig av bosted.

Den nye styrelederen i Sykehuset Innlandet (SI) har gjort det klart: prosessen med å avklare fremtidig sykehusstruktur i Innlandet må gå fortere. Hun har også vært tydelig på at hun mener det beste FOR ALLE er et HOVEDSYKEHUS ved Mjøsbrua og at alt som kan desentraliseres bør desentraliseres.

Det er svært gode erfaringer med LMS, både fra Otta, fra Valdres med noe kortere erfaringstid og ikke minst fra Sjukestugu på Ål i Hallingdal som i mange år har tilbudt et bredt spekter av helsetjenester. Et større LMS med stor bredde i funksjoner og tilbud vil sikre Hadelendinger et BEDRE helsetilbud NÆRMERE der vi bor.

Somatikken og psykiatrien vil i framtidas helsevesen bli mer samlet enn i dag, dette for å se hele mennesket og å kunne behandle sammensatte diagnoser helhetlig. Et stort LMS med bredt tilbud vil styrke det psykiatriske helsetjenesten på Hadeland. Et stort LMS vil være svært viktig for framtidig utvikling på Hadeland og en viktig kompetansearbeidsplass som vil sikre kommunen tilgang på høykompetent arbeidskraft innenfor flere områder. Et stort LMS vil gjøre Hadeland til et mer attraktivt bo område.

Uavhengig av fremtidig sykehusmodell er et stort LMS avgjørende viktig for et godt helsetilbud på Hadeland. Vi er ikke villige til å fire på kvaliteten.

Det aller viktigste for oss er at vi fortest mulig fraktes til riktig sykehus. Det vil alltid være sykehusene i Oslo som ivaretar de mest alvorlige og akutte tilfellene, traumer osv.

Da vil et STØRRE FAGMILJØ på et LMS bidra til å stille de riktige diagnosene på kort tid slik at vi slipper å bli fraktet til Gjøvik eller Lillehammer før riktig diagnose stilles og vi sendes til riktig sykehus. Dette er avgjørende viktig for hver enkelt pasient og det er god samfunnsøkonomi.

Vi er en del av en region og en nasjon og vi både må og bør tilpasse oss samfunnsutviklinga, også innen helsevesenet. Det er avgjørende viktig for Hadelands befolkning at vi får et LMS med et så bredt tilbud som mulig. Det finnes ingen grunn til at vi skal ha et dårligere tilbud enn folk i Valdres og Gudbrandsdalen. Det handler om å unngå inntil 10000 unødvendige pasientreiser tur/retur Gjøvik/Mjøsbrua for de sykeste pasientene. Fordi vi har begrenset økonomi, er det viktig å tenke helhet når vi først skal bygge. Vi vil ha mest mulig for pengene - et best mulig helsetilbud for alle innbyggere på Hadeland.

Bygdelista som er så opptatt av at alt skal være nært der folk bor bør så absolutt ønske et stort LMS velkommen. La oss se mulighetene og ikke begrensningene. Sist men ikke minst er det viktig med gode utredninger og godt samarbeid med Lunner. Det er godt samarbeid og åpne, brede prosesser som er nøkkelen til et godt resultat i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags