Bjørn Haugen Morstad er enda en gang ute og løper, - nå enda mer desperat fra sitt eget ansvar for den økonomiske situasjonen i Lunner kommune. Han skyver tall og statistikker foran seg i et forsøk på å skjule det han selv kaller ubehagelige fakta.

Vi skylder ikke på noen, vi bare kaller det for fakta. Men vi har en viss forståelse for hvorfor Morstad kaller det ubehagelige fakta.

Fakta er at et samlet kommunestyre har gjort en god jobb med de økonomiske utfordringer vi har møtt i denne perioden. Alle partier som har bidratt skal ha honnør for det, også Morstads Høyre.

Utfordringene vi har måtte forholde oss til, eller de ubehagelige fakta, som Morstad kaller er altså slik:

Vi har økt lånegraden. (Fakta) Det er gjort nødvendige investeringer i barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsboliger. Vedtak som et samstemt kommunestyre i denne og forrige periode har vært enige om å prioritere. (Også Morstad, selv om han nå prøver å fornekte det)

Vi har lavere driftsresultat. (Fakta) Nasjonal regelendringer vedr. merverdiavgiftskompensasjon. (Moms som kommunen får tilbake i forbindelse med låneopptak til investeringer.) Tidligere kunne føres inn i driften, men må fra 2012 føres i investeringsregnskapet. Det gir naturlig lavere driftsresultat i en overgangsfase, men er fornuftig for kommunen langsiktig.

Høyre etterlot seg en ubalanse i økonomiplanen på over 10 millioner. (Morstads ubehagelig fakta) Vi tror Morstad er ganske alene med å definere det som «velstyrt». Det er jobbet mye med å få dette endret i denne perioden, og Lunner har nå en realistisk økonomiplan som det vil være mulig å etablere sunn drift på grunnlag av. (Fakta)

Reduserte statlige inntekter gjennom skattesvikt på rundt 10 mill. kr. Regjeringen med Høyre i spissen kunne kompensert kommunene for denne svikten, men har prioritert å gi skattelette til de aller rikeste. (Morstads ubehagelig fakta)

Disse fakta, ubehagelig eller ikke, er de utfordringer som vi har måttet forholde oss til og forsøke å rette opp i denne perioden.

Arbeiderpartiet i Lunner tok ansvar og styrer ansvarlig. Vi forholder oss til fakta og realiteter, da det er etter vår mening den enste måten å styre på. Og fakta er at vi er mer enn beredt til å ta det ansvaret igjen!

God valg.