May Irene Messell (Rødt): Svar til bekymret innbygger i Lunner

May Irene Messell (R)

May Irene Messell (R) Foto:

Av
DEL

MeningerVi i Rødt Lunner kan ikke annet enn å applaudere ditt viktige bidrag til denne debatten. Vi ser det samme som deg – en kommune som får større og større utfordringer med å gi sine innbyggere det de trenger, og som bryter med sine egne satsingsområder. For når vi begynner å skjære ned hos de svakeste og mest sårbare gruppene i kommunen vår, da er noe galt.

Du tar opp noen veldig viktige poenger i innlegget ditt:

* Hvordan bidrar det til bedre kommuneøkonomi at kommunen driver rovdrift på sine ansatte?

* Hvordan sikrer kommunen kvalitet, hvis fagpersonell og ansatte med faglig kompetanse blir sykemeldt og erstattet av vikarer?

* Hvordan forebygger vi, når mennesker blir langtidssykemeldte fordi de er utslitte?

* Hvordan forebygger vi når barn ikke får det de trenger?

Svaret mitt er at vi feiler når vi ikke sikrer disse punktene. Vi «sparer oss til fant» ved å ta ifra de som allerede er fattige.

Barn som strever i skoleverket, som ikke får oppfølging, vil slite senere i livet. På sikt vil de koste samfunnet mye penger.

Mestringsfølelse, betydningsfulle, gode voksne i skole og barnehage som SER deg og hjelper deg der du strever, er med på å sikre en god barndom. En barndom som igjen vil kunne gi tilbake til samfunnet ved at man blir en skattebetalende voksen. Hvis man i tillegg blir inspirert og nyskapende, kan det jo hende man kan gi et enda større bidrag til samfunnet. Men hvor er det plass til dette når nedskjæringene rammer de mest sårbare av oss?

Jeg har selv en bakgrunn fra helse, jeg kjenner så godt til følelsen du har. Følelsen av å ikke oppfylle verken lovverk eller å klare å være et godt medmenneske. Særlig når man hele tiden må svare: «Selvfølgelig skal jeg hjelpe deg med det. Jeg må bare ...» For det er alle disse «må bare» som stjeler tiden fra de gamle og syke. Alle disse «må bare» som man tvinges til, når man effektiviserer og skjærer ned.

Alle disse små «må bare» som får en gammel pleietrengende til å bekymre seg for deg, fordi de ser hvor mye du løper. Mens det knyter seg i deg fordi du så gjerne ville holdt herr Andersen i hånden i ti minutter til slik at han føler seg mindre ensom.
Jeg hører deg. Vi hører deg.

Vi i Rødt vet at frykt for å miste jobben, fører til mistrivsel på jobb. Mistrivsel på jobb fører til høyere sykefravær. Det er to ting som senker sykefravær: trivsel på jobb, og følelsen av at man som ansatt er betydningsfull. Når man stadig opplever at det skal «effektiviseres» eller at kommunen skal skjære ned, så bli man motløs og redd for å bli overflødig. Vi vet at motivasjon skapes gjennom en følelse av fellesskap, av at man kjemper mot de samme målene. Det er det vi i Rødt kjemper for.

Du har helt rett. Vi trenger kompetanse. Vi trenger næringsliv. Vi trenger barnefamilier og arbeidsmuligheter. Vi trenger at innbyggere og politikere i Lunner satser tungt på Lunner, og at vi sammen kan bygge en kommune som vi kan være stolte av å bo og arbeide i.
Samtidig er det viktig å påpeke at dette i det store og hele er et nasjonalt problem. Vi har et politisk flertall nasjonalt sulteforer kommunene slik at lokale politikere tvinges til uansvarlige nedskjæringer. Det er avgjørende at neste stortingsvalg gir et flertall som stopper sulteforinga av velferdsarbeidet i kommunene, som starter en ny offensiv for velferd i regi av kommunene. Det betinger at Rødt og SV blir store. Før den endringa kommer, må vi gjøre de lokale skadene av høyrepolitikken minst mulig, også i Lunner.

Kjære bekymret, ikke flytt. Vi trenger deg. Vi i Rødt trenger innbyggere som deg. Vi trenger stemmen din. Vi kan ikke love at vi kan snu hele skuta umiddelbart, men vi kan love at vi vil kjempe sammen med deg for endringene som vi snu skuta på sikt. Vi kan love å kjempe for at alle skal få plass, også de svakeste av oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags