Jeg har i tidligere innlegg i avisen uttrykt stor bekymring for skolens tilstand i Gran, særlig om gutters læringsresultater. I sin presentasjon av skolens tilstand i Gran etter kommunestyremøte i november, ga fung. skolesjef Jon Rosseland en rekke gode kommentarer om det svært gode arbeidet som gjøres på Moen skole med grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. I fjor var skolen en av de beste i landet på dette området. Årets resultater viser at skolen har løftet seg ytterligere. Moen skole har i en rekke år også hatt prosjekter med satsing innenfor fremmedspråk og realfag og deltatt i nasjonal fagutvikling.

De gode resultatene har nok ikke kommet gratis, men som et resultat av god skoleledelse og profesjonelt lærerarbeid på høyt nivå. Moen skole viser at det er mulig å ha høye ambisjoner på skole også utenfor hovedstaden, og lykkes med det. Det er således ikke noe galt med ambisjonsnivået i Kvalitetsplanen i Gran for 2013–2016, selv om enkelte politikere har uttrykt at det er helt urealistisk. Moen skole leverer langt over dette nivået. Det er gledelig at de ferske tallene fra høstens nasjonale prøver viser at det er en framgang i resultatene i lesing også på andre barneskoler i kommunen.

Vi har mye å lære av Moen skole. Derfor var Gran Arbeiderparti på befaring på skolen våren 2015 og fikk oppleve elever som framførte rollespill og sang på fransk og spansk. Moen skole deltok først i en nasjonal utprøving av en språkperm laget på grunnlag av internasjonal forskning om språklæring, og deretter i et toårig nasjonalt forsøk med tidlig start fremmedspråk 2010–2012. De siste par årene har de mottatt en liten sum penger fra kommunen til én ekstra lærertime per uke for å satse videre på fremmedspråk på alle trinn. Moen skole er en skole med høye ambisjoner og høy kapasitet. Vi gratulerer!