Eva Huseby: Hva skjer med skibussene til Mylla?

Skiturister: Dette bildet er fra mars 2019.

Skiturister: Dette bildet er fra mars 2019. Foto:

Av
DEL

MeningerDen nye parkeringsløsningen som Lunner almenning (LA) har valgt med automatisk kameraregistrering på Myllsdammen kan stenge hundrevis av skiturister ute av marka.

Valget av betalingsmåte og nytt brøyteregime som har stengt innkjøringen hvis man kommer ifra Grua, har fått uante konsekvenser. En av landets største friluftsorganisasjoner Skiforeningen (etablert i 1883) har nå fått vite at skibussene må sette av skiløperne på Sliperiet nedenfor Mylla!

Folk flest undres vel kanskje over hvordan det er mulig å sette av hundrevis av skiløpere med unger og bikkjer på en trygg måte i et veikryss nedenfor en til tider glatt motbakke med jevnlig trafikk av privatbiler midt i skisesongen? Om politi og veimyndigheter har kjennskap til denne løsningen vites ikke, men foreløpig har meteorologene varslet en mild etterjulsvinter. På en skisøndag i mars 2019 kom det 6 busser med skiløpere som ville gå «Nordmarka på langs», fra Mylla og til Sognsvann, eller ned til Frognerseteren. De populære bussene settes opp hver lørdag og søndag i skisesongen etter jul.

Hvordan kan en allmenning stanse dette?

Min erfaring er at både besøkende og innflyttere på Hadeland spør seg hvem og hva er allmenningen? Noen tror at ordet har med allmennheten å gjøre og derfor representerer flertallet i befolkningen. Ifølge store norske leksikon er definisjonen følgende: «Et område i utmark, gjerne skog- eller fjellstrekninger der bestemte gårdsbruk i fellesskap har bruksrettigheter».

Allmenningsretten gir for eksempel medlemmene rett til trevirke, beiting og setring i utmark, men for å bli en bruksberettiget må bonden ha en eiendom av en hvis størrelse. I Norge fins det både statsallmenninger, bygdeallmenninger og privatkampen-ninger. Lunner almenning styres av et valgt allmenningsstyre som velges av de bruksberettigede, ansetter en administrasjon med blant annet bestyrer og fastsetter bruksreglene.

Nær naturen – nær byen

Lunners visjon Nær naturen – nær byen både forplikter og skaper nye muligheter for kommunen. Nye innbyggere kan gi kommunen økte skatteinntekter. Forhåpentligvis vil både flere barnefamilier og andre bosette seg i Lunner som jeg gjorde for snart 20 år siden etter å ha besøkt Mylla første gang i 1990.

Og hvis Lunner får flere nye arbeidsplasser, satser på kulturtilbud og utvikler gode boområder vil vel også mange av de unge hadelendingene slå seg ned i hjemkommunen.

Nær naturen – nær byen er et godt utgangspunkt, men det krever også at fellesskapet tar vare på Lunners omdømme.

Fortid og nåtid

Det er lenge siden folk som ikke eide jord fikk arbeide i skogen for allmenningen med hogst, barking og utkjøring av tømmer og endte yrkeslivet på Saga, og Sliperiet før de ble pensjonister. Mange Lunner-folk har fortsatt besteforeldre og oldeforeldre som arbeidet for allmenningen, men i 2020 er flertallet av innbyggerne verken bruksberettigede, eller lønnet av LA.

I framtiden bør det informeres mye bedre før nye planer som berører resten av befolkningen settes i verk. I tillegg til skogsdriften har interessen for eiendomsutvikling økt betydelig de siste årene hos allmenningen, men i dag stilles det andre krav fra samfunnets side om tilrettelegging for å ivareta befolkningens rett til friluftsliv som helseskapende aktivitet.

Skibussene opp i Nordmarka har i årevis gitt innbyggerne i Oslo og omegn muligheten til fantastiske turopplevelser og treningsmuligheter (til for eksempel Birken, Skarverennet etc.). Ja, bussene har vel satt både Mylla og Hadelandpå kartet for mange! At LA nå utelukkende prioriterer privatbiler i helgene i vintersesongen på Mylla rammer ikke bare sitt eget omdømme, men også Lunners.

De aller fleste skituristene representerer en bærekraftig måte å bruke marka på, og for mange er årets langtur gjennom Nordmarka, vinterens høydepunkt! Å bidra til en eventuell nedlegging av de populære skibussene vil være et historisk tilbakeskritt i 2020!

Da de fastboende på Mylla for noen år siden krevde 20 kroner for dagparkeringen på Myllsdammen, ble inntektene brukt til å sørge for at det fantes veibelysning ved parkeringsplassen. I 2019 ble disse lyspunktene demontert og parkeringsavgiften økte til 60 kroner.

Håpet er vel nå at Lunner almenning ikke planlegger å øke utfartsparkeringen til marka ytterligere?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags