Nå må vi våkne: Legesituasjonen i Gran er dramatisk

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fastlegeordningen ble innført her i landet i 2001. Det er kommunene som har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen, og fastlegeordningen inngår i dette ansvaret. Antallet fastlegeavtaler er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter. Den enkelte kommune må ansette personell eller inngå det antall driftsavtaler som er nødvendig.

Regjeringens handlingsplan for fastleger

Fastlegeordningen har fungert bra, men den har også sine utfordringer. I år lanserte regjeringen en handlingsplan for allmennlegetjenesten for fire år framover. Dette er en forpliktende opptrappingsplan, og målet er å ruste opp allmennlegetjenesten for framtidene ved å sikre rekruttering, styrke kvalitet og legge til rette for en teambasert tjeneste.

Det er ikke noe kvikkfiks å nå disse målene, noe vi helt klart ser i Gran kommune. Å bygge opp en fastlegepraksis kan innebære økonomisk risiko for en nyutdannet lege. Økt arbeidsmengde for legene er også et stort problem. Det er ikke uvanlig å jobbe over 50 timer i uken, og plusser man på legevakt blir det seks timer til. I tillegg kommer ofte administrativt arbeid. Men inntjeningen har ikke økt i takt med arbeidsmengden. Disse faktorene bidrar til at det er vanskelig å rekruttere nye leger.

Fastlege Marianne Heier Nappen sier at Gran tilbyr god turnuspraksis for nyutdannede leger, og det er de stolte av. Men den økonomiske nedsiden kompenserer ikke for dette. Unge, nyutdannede leger ønsker økonomisk forutsigbarhet (fastlønn) og regulert arbeidstid.

Gode mellomløsninger

Det er mulig å etablere mellomløsninger der kommunen drifter fastlegeordningen så legene slipper å leie dyrt utstyr, rekruttere vikarer med mer, mens legene på sin side betaler tilbake noen av utgiftene kommunen har.

Flere kommuner legger nå til rette for dette, noe også Gran kunne gjøre, om viljen fra oven var til stede. I Innlandet har allerede noen kommuner innført slike avtaleverk. Østre Toten har alltid hatt et såkalt 8.2-avtaleverk der kommunen drifter legekontorene, men legene er fortsatt selvstendig næringsdrivende. Sørbyen legekontor i Gjøvik har hatt rekrutteringsproblemer, og der har de nettopp lagt om til en 8.2-løsning der legene månedlig betaler tilbake noen av kommunens utgifter.

Dyktige leger forsvinner

Flere leger jeg har snakket med mener seg ikke hørt, og utviklingen viser nå at unge leger slutter, andre søker permisjon og uttrykker usikkerhet om hvorvidt de kommer tilbake. Hvorfor henter ikke administrasjonen i Gran erfaring fra sine nabokommuner?

Med dagens system får vi ikke leger på langt perspektiv. Dette er en alvorlig for oss pasienter – både vi og legene ønsker trygghet og forutsigbarhet.

Brandbu legegruppe har lenge slitt med rekrutteringen, og det er belastende for så vel pasientene som for legene. Legene i Gran er samstemte om at for å etablere en forutsigbarhet for dem i framtiden må driften legges om, og det åpner også regjeringens handlingsplan for. Må vi finne oss i at det ikke gjøres noe med denne alvorlige situasjonen i vår kommune? Vi kan jo bare tenke oss hvordan det blir her når frafallet av dyktige leger blir dramatisk. Det handler om liv!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken