Da Stortinget i fjor vedtok den nye Nasjonale transportplanen (2018-2029), bestemte de samtidig at Jernbanedirektoratet skulle legge en plan for timesavganger mellom Gjøvik og Oslo. Den planen skal komme nå den 9. april, når Jernbanedirektoratet legger frem sitt Handlingsprogram for de neste seks årene.

Den gode nyheten i den forbindelse er at Bane NOR i sitt ferske innspill til Jernbanedirektoratet, har anbefalt tiltak som vil sikre timesavganger fra Gjøvik fra 2023. Disse tiltakene handler om utbygging av Nittedal stasjon, tiltak på Jaren stasjon, krysningsspor på Reinsvoll og tidligere innføring av nytt signalsystem (ERTMS) – som flyttes fra 2027 til 2022. Det er tydeligvis konkludert med at nytt signalanlegg er nødvendig for å realisere timesavganger, og da er det positivt at Bane NOR anbefaler å framskynde dette. Det vil bety at Gjøvikbanen, sammen med Nordlandsbanen, blir først ute med nytt felleseuropeisk databasert signalsystem. Det er avgjørende at Jernbaneverket legger dette inn i sitt Handlingsprogram, og at Stortinget bevilger midlene som trengs. De tiltakene vi snakker om er altså følgende;

  • Oppgradering av Nittedal stasjon i tråd med Nittedal kommunestyres vedtak når det la planen for stasjonen ut til annen gangs høring. Stasjonen er en av Gjøvikbanens mest trafikkerte, og Bane NOR anbefaler dette stasjonsprosjektet.
  • Bane NOR understreker også at en reetablering av krysningssporet på Reinsvoll er nødvendig for timesavganger. Dette kan bygges på Bane NORs egen grunn hvor det har vært spor tidligere, og tiltaket regnes som relativt enkelt og rimelig. Det må inngås avtale mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet snarest, slik at sporplaner kan ferdigstilles tidsnok til å inngå i nytt signalanlegg (ERTMS). Om Reinsvoll stasjon skal opprettholdes som stoppested, bør det etableres ny plattform og planfri kryssing. Dette mener Bane NOR kan realiseres innen 2022.
  • Andre nødvendige tiltak for å realisere timesavgang fra Gjøvik, er å forlenge plattformer til 220m på Jaren og sikre nok kapasitet til hensetting av tog på Gjøvik og Jaren. Tiltakene er forutsatt gjennomført i perioden 2020 – 2023. Plattformforlengelse på Movatn og Hakadal vil også være en fordel, men er ikke nødvendige for å etablere timesavganger.

Når dette er på plass, kan det fra 2023 kjøres doble FLIRT-tog hver time til/fra Gjøvik, med dørstyring på de plattformer som ennå ikke er lange nok til å betjene hele toget. Og, ikke minst, vi kan få det lenge etterlengtede morgentoget til Gjøvik, helst litt før kl. 08. På innerstrekningen, mellom Roa og Oslo, vil antall avganger kunne økes. Fra 2018 vil alle togsett etter planen være nye. Til sammen betyr dette økt komfort, regularitet og sikkerhet. Med dette vil Gjøvikbanen ha den samme grunnruten som andre sammenlignbare baner har hatt lenge.

Bane NOR har fulgt opp bestillingen fra Stortinget, og anbefalt Jernbanedirektoratet å legge inn disse tiltakene i sitt handlingsprogram, slik at timesavganger mellom Oslo og Gjøvik kan bli en realitet fra 2023. Stor-Oslo Nord-alliansen regner med at Jernbanedirektoratet legger inn tiltakene, og forventer at Stortinget følger opp sitt eget vedtak, og bevilger de nødvendige midler, fra statsbudsjettet i 2019 og videre ut over i perioden.