Jeg leser på nettavisen til Hadeland i dag at Harald Westby har foreslått for «sine» politikere å legge til rette parkering for kultur salen på Hadeland Videregående skole.

Hittil har Harald Westby merket seg at ingenting har skjedd og vil med dagens innlegg utfordre politikerne til å vise handlekraft.

Harald Westby vil løse dette med å merke opp bussholdeplassen til bilparkering utenfor skoletid og dermed løse hele problemet.

Dessverre er det nok ikke riktig så enkelt som Harald Westby mener.

Bussholdeplassen på Hadeland Videregående skole betjenes nemlig av busser også utenfor skoletid og frem til kl 21:00 i ukedagene.

På helg betjenes den helt frem til kl 23:10.

Så; Harald Westby vil altså med å løse ett problem, skape ett nytt.

Nettbuss Hadeland som operatør for Opplandstrafikk kan ikke betjene holdeplassen om det er parkert biler der og sliter nok med situasjonen slik den er i dag. Det har seg nemlig slik at mange velger å parkere der i dag selv om det er merket med innkjøring forbudt. I en tenkt situasjon hvor det ikke gikk busser utenfor skoletiden; og man da skulle merke plassen som parkering; vil nok mange også anse det som nettopp parkering innenfor skoletid også da vegskiltene som allerede er der ikke overholdes.

Jeg håper derfor ikke at politikerne «til» Harald Westby gjør store fremskritt med dette forslaget som etter min mening ikke kan gjennomføres uten å få følger for betjeningen av holdeplassen i sin helhet. Dog er det helt sikkert et godt forslag å tilrettelegge for bedre parkering, men ikke på bussholdeplassen.