Om elbiler og trafikk, klima og miljø

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Daglig leder i Grua Auto, Tove Kristiansen, tar i et innlegg i Hadeland 5. november for seg situasjonen for elbiler her i Oppland/ Innlandet spesielt, og advarer mot å innføre merverdiavgift og andre avgifter på elbiler noe som hun mener vil bremse det grønne skiftet. En interessant artikkel, og jeg kan si meg enig i flere av hennes betraktninger. Likevel kan det være riktig å utfylle bildet som Kristiansen tegner.

Bil er en flott oppfinnelse. Bil har gjort oss mobile, vi kommer oss rundt med bil til arbeid og fritid, fest og alvor, som er kjempebra. Her på landsbygda er bil en nødvendighet.

Men biler i store mengder skaper som kjent problemer, særlig i byområder men også stedvis på landet der stor biltrafikk i perioder skal krysse gjennom idylliske bygder blant annet på vei til hytter og feriemål.

Mer enn 2,8 millioner personbiler er registrert i Norge. 300.000 av disse er elbiler. Norges befolkning er nå 5,4 millioner mennesker. Om bare 30 år, i 2050, er ifølge offentlige prognoser innbyggertallet et sted mellom 6–8 millioner.

I Norge er det altså nå mer enn 510 personbiler per 1000 innbyggere, i Bærum kommune 830 personbiler per 1000.

Om myndighetene får det som de vil, så vil personbiltallet i Norge gradvis øke. Vil det bli 4–5 millioner personbiler i år 2050? El-biler. Slik det ser ut nå, så vil dette bli en realitet, for myndighetene vil bygge ut motorveier og infrastruktur for å gjøre plass; 2-felts veier blir 4-felts, når disse er fulle av elbiler så bygges 6-felts motorveier, mv. Gjennom boligområder (som E18 Bærum), gjennom verneverdige våtmarker (som Lågendeltaet ved Lillehammer), gjennom skog og over dyrket mark. Og fordi el-bileiere «subsidieres», så langt sluppet unna avgifter, i fjor kostet det oss andre skattytere 19,2 milliarder kroner.

Ta et kort blikk ut i verden; i Kina med 1,45 milliarder mennesker er det 20 personbiler per 1000 innbyggere, i India også med 1,4 milliarder mennesker er det 10 biler per 1000 innbyggere. Totalt lever det 7,8 milliarder mennesker på jorden, i 2050 vil tallet være 9,7 milliarder. Med for eksempel. 500 biler per 1000 innbyggere i hele verden, blir det «uhorvelig mange» biler og stort trykk på ressursene, byer og bygder, klima og miljø. I dag er det 1.000.000.000 personbiler i verden Sannsynligvis litt vanskelig å tenke seg at alle land får 4–500 biler per 1000 innbyggere, men det er dit alle strever for å komme. Rike og hjertegode Norge går foran og viser vei til «lykke».

Tilbake til Norge; i tillegg til de 4–5 millioner egne elbiler som vil rulle på norske veier, vil landet vårt ganske sikkert i perioder få besøk av europeiske bilturister i uhorvelig store mengder.

Myndighetene forteller oss at elbiler skal være med å redde miljø og klima. Det kan se fint ut nå, at elbiler i livsløpet sitt (produksjon og drift) «bare» slipper ut halve CO₂-mengden i forhold til bensin/diesel. Men det finnes ikke «nullutslipps biler» slik Tove Kristiansen omtaler elbiler som. El-biler virvler opp svevestøv, sliter asfalt og elbiler tar like stor plass på veien og i parkeringsområder som andre biler. El-biler går ikke bare på «ren» energi, spesielt i utlandet, men det gjelder også her hjemme. I Kina ble det solgt 830.000 elbiler i fjor, der borte er det veldig mange kullkraftverk.

Vil «vinningen gå opp i spinningen» og vel så det når vi bare snakker om el-bil-satsing og miljø og klima? Fordi; hundrevis av nye kilometer bred motorvei skal bygges, med betong konstruksjoner og bruer, parkeringsområder og hus, nye elanlegg, kraftanlegg og kraftlinjer, anlegg drift og vedlikehold, rasering av skog og jord, mv. Alt dette er verken miljø eller klimavennlig, selv om «rene» biler skal rulle rundt.

Jeg mener at det som virkelig monner er å redusere personbiltrafikken.

At biltrafikk og motorveier generelt skaper barrierer mellom folk, barrierer mellom dyr, produserer svevestøv, støy og ulykker har også veldig mye med miljø og klima å gjøre.

På et eller annet tidspunkt skal elbiler også måtte betale for hva det koster, vi kan ikke vente til hele personbilparken er elektrifisert.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken