Stå opp for fylkesvegene!

Anne Thoresen, Oppland Fylkeskommune

Anne Thoresen, Oppland Fylkeskommune Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Folk flest kjører på fylkesveg. For de fleste av oss, også for næringslivet vårt, er fylkesvegen minst like viktig som riksvegen.

DEL

MeningerI Oppland har vi over 3000 kilometer med fylkesveg. I hele nasjonen Norge utgjør fylkesvegene omlag 80 prosent av det totale vegnettet. Likevel er det slik at 80 prosent av de midlene som bevilges over statsbudsjettet hvert år går til investering og vedlikehold av europaveger og riksveger. Nå sier vi ikke at det er feil å bygge ut de store, nasjonale samferdselsårene våre, men det er viktig at betydningen av fylkesvegene må høyere på dagsorden. Overføringene fra staten strekker på ingen måte til, og bedre blir det ikke når signalene er at de skal reduseres med flere hundretalls millioner kroner i årene som kommer.

Slik det ser ut nå bruker staten nesten seks ganger så mye per meter riks- og europaveg som det vi har å rutte med på fylkesveg. Dette harmonerer ikke med den betydningen mange fylkesveger har.

Nå i vårløsninga ser vi mange fortvilende bilder av viktige tilførselsveger på fylkesvegnettet som sprekker opp etter betydelig vedlikeholdsinnsats, og andre som nærmest er i full oppløsning etter en lang vinter. Dette er et betydelig problem både for framkommelighet og trafikksikkerheten.

Både Statens vegvesen, næringslivet, fylkeskommunene og kommunene har gjentatte ganger bedt om et statlig program for å redusere det store etterslepet på fylkesvegene. Bare i Oppland har vi et etterslep beregnet til om lag 1,5 milliarder kroner. Vi har benyttet oss av rentekompensasjonsordningen når fylkeskommunen gjennom de siste årene har lånt mange hundre millioner kroner for å demme opp for ytterligere forfall. Denne ordningen er nå fjernet, og sammen med en betydelig reduksjon i totalramma til fylkeskommunen, og med de utsiktene vi nå har, må vi prioritere enda tøffere for å opprettholde en høvelig standard på de aller viktigste fylkesvegene. Når en legger til at kompensasjon ved eventuelle flomskader på fylkesveg også har falt bort, er det grunn til stor bekymring.

Forslaget om statlig program er nå på nytt til behandling i Stortinget. Jeg håper våre sentrale politikere i nasjonalforsamlingen ser at denne utviklingen ikke kan fortsette.

Det hjelper som kjent ikke å ha store og åpne hovedpulsårer om arteriene er tette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags