Øyvind Kvernvold Myhre (GBL): Spørsmål om reguleringsplanen for Lidskjalvgutua/Storgata

Øyvind Kvernvold Myhre

Øyvind Kvernvold Myhre Foto:

Av
DEL

LeserbrevI Gran arbeider vi systematisk for å redusere utslippene av klimagasser. Dermed er det viktig å kjenne klimafotavtrykket ved alle store prosjekter. Følgelig må jeg stille et grunngitt spørsmål som jeg venter at ordføreren eller rådmannen kan besvare når reguleringsplanen for Lidskjalvgutua/Storgata skal sluttbehandles:

Det ser ut til at utbyggeren planlegger å bruke stål og betong som byggemateriale. Produksjon av sement er den industrielle prosessen som gir de største utslippene av klimagasser i verden. Utslippene fra slik produksjon utgjør nær to milliarder tonn CO2 i året, eller ca 5 % av verdens totale utslipp. Sement er som kjent bindemidlet i betong. Produksjon av 1 tonn sement gir et utslipp på ca 1 tonn CO2, tilsvarende 7.000 km med en vanlig personbil.

Kommunen har arbeidet tett sammen med utbyggeren ved utarbeidelsen av denne planen. Jeg regner det som en selvfølge at man i dette arbeidet også har ønsket å beregne klimafotavtrykket fra hele prosjektet. Spørsmålet blir altså: Hvor mange tonn sement er det beregnet at hele dette prosjektet vil kreve?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags