Omsider har også Venstres klimatalsmann Ola Elvestuen medgitt at «biodiesel»-innblanding i norsk diesel bidrar til økte utslipp av CO2 . Vi erindrer ennå med skjelvende gru at Trine Skei Grande feiret «en stor seier i miljøkampen» da hun hadde klart å få inn igjen i statsbudsjettet de «biodiesel»-subsidiene som Stoltenberg-regjeringa fjernet. Allerede da var det flere, herunder den utskjelte SSB-forskeren Bjart Holtsmark, som påpekte at dette produktet fortsatt inneholdt palmeolje, så dette vedtaket medførte at Norge på ny subsidierte rasering av regnskogen og store, nye utslipp av klimagasser.

Når dette blir påpekt i dag er det altså ikke etterpåklokskap: Denne konsekvensen har vært kjent hele tida, men politikerne – inklusive statsministeren – har med vitende og vilje satset på retorikk framfor kunnskap. I prateboblene om «det grønne skiftet» blir som kjent alle produkter klimavennlige så snart man setter det magiske leddet «bio-» foran navnet.

I «biodiesel»-debatten med Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet på NRK i dag tidlig var Elvestuen fortsatt ikke villig til å fjerne disse subsidiene: Man måtte bare endre «bærekraftkriteriene» så fort som mulig. Schlaupitz påpekte da at norske erstatningsprodukter – avfall fra skogsdrift; matavfall – bare kunne dekke 5 til 10 prosent av innblandingskravet. Men dette trengte rett og slett ikke inn hos Elvestuen.

Vi trenger en kunnskapsbasert klimapolitikk – ikke en politikk basert på talemåter og «grønt karbon».