Pål-Arne Oulie (Sp): Kommunale investeringer

Pål-Arne Oulie

Pål-Arne Oulie Foto:

Av
DEL

LeserbrevAnders Morstad kommer med noen spørsmål og påstander i et leserinnlegg i avisen Hadeland den 11. juni. Om hvorfor Sagatangen ble valgt som tomt for nytt sykehjem i 2017, hvem som var ansvarlig for vedtaket, hva kommunen skal bruke tilleggskjøp av 600 kvadratmeterne til og om avtalene med Lunner kommune og Sykehuset Innlandet er signert.

• Påstand 1: Ap og Sp avgjorde tomtevalget for sykehjem.

Da valg av tomt for nytt sykehjem skulle avgjøres i juni 2017, flagget 14 av 27 representanter på forhånd standpunkt for Sagatangen (Ap, H, en uavhengig og til slutt FrP). Saken var i realiteten avgjort før Senterpartiet tok en avgjørelse på partimøtet, og Sp-stemmene utgjorde ikke noen reell forskjell på resultatet i avstemminga i kommunestyret.

• Påstand 2: Kjøp av et tilleggsareal på 600 kvm. er for å øke parkeringsarealet.

Dette kjøpet gjøres som følge av etablering av avkjøring fra Jarenstranda, etter krav fra Statens Vegvesen om å legge ny avkjøring rett over for Skiakersgutua. Da kommunestyret behandlet reguleringsplanen i 2018, ble det ikke opplyst i saksframlegget at dette berørte areal utenfor kommunal eiendom. Dette kom først fram i en orientering i 2019, og kjøp ble behandlet i formannskapet den 4. juni.

• Påstand 3: Avtaler med Lunner og Sykehuset Innlandet er ikke offentliggjort og heller ikke signert?

Disse avtalene er signert og er offentlig tilgjengelige, både for samarbeid mellom Gran og Lunner kommune om tre akutt-sykehjemsplasser og intensjonsavtale om videre utvikling av tilbudet for spesialisthelsetjenester fra Sykehuset Innlandet og samlokalisering med nytt sykehjem.

For øyeblikket har Gran kommune store anleggsprosjekter på gang både Brandbu sentrum og i Mohagan – som danner grunnlag for næringsutvikling og arbeidsplasser. Men etter flere år med mange og store investeringsprosjekter i kommunal regi, der pengene er brukt før de er tjent, begynner det nå å merkes på gjeldsbyrden. Regnskapet for 2019 viste også et avvik på 18 millioner i forhold til budsjett.

I år får kommunen ekstra utgifter og redusert skatteinngang som følge av korona-utbruddet. Dette får virkning også i 2021. I tillegg er det et betydelig etterslep på vedlikehold av kommunale bygg, veier, vann- og avløpssystemer som må tas tak i. Det gjør det nødvendig å vurdere helhet og økonomisk bæreevne i kommunale investeringer bedre enn det har blitt gjort tidligere. Også derfor bidro Senterpartiet til å danne flertall mot bygging av ny kommunal driftsstasjon i Mohagan til 60 millioner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags