Pål-Arne Oulie (Sp): Økonomisk utvikling i Gran kommune

Pål-Arne Oulie

Pål-Arne Oulie Foto:

Av
DEL

LeserbrevGran er en kommune med store muligheter, men også med enkelte utfordringer. Kommunen har de siste åra hatt fallende folketall og en ikke ubetydelig økning i lånegjeld. Det forrige kommunestyret har også igangsatt planlegging av flere større investeringsprosjekter, som nå kommer til vedtak for igangsetting på løpende bånd for det nye kommunestyret. Det siste var flomsikring i Brandbu, der kommunen sin andel er beregnet til 65 millioner.

Sist torsdag orienterte også rådmannen i kommunetyret om at regnskapet for 2019 viser et underskudd, og dette blir igjen tema i formannskapsmøtet denne uka.

For ny politisk ledelse blir det en krevende jobb å rette opp kommuneøkonomien. I tillegg kommer ekstraordinære smittevernhensyn og påfølgende økonomisk urolighet både i Norge og utenlands.

Hensikten er ikke å finne syndebukker, men å skaffe gode grunnlag for å kunne prioritere hardere og håndtere krevende avgjørelser, samtidig som kommunen skal opptre ryddig som arbeidsgiver og tjenesteleverandør for innbyggere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags