Randi Eek Thorsen og Pål-Arne Oulie: Invitasjon til presentasjon av ordførerens budsjett

Av