Ingvald Løvbrøtte (GBL): Nytt sjukehjem - forvaltning av kommunens eiendommer

Av