Det er ikke er noe i veien for at ektepar, kjærester eller andre med relasjoner seg i mellom kan stille til valg for det samme partiet.

FAKSIMILE: Fra Hadeland fredag 16. oktober.

FAKSIMILE: Fra Hadeland fredag 16. oktober.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerI etterkant av konstitueringen av kommunestyret i Lunner fikk Lunner Høyre en utmelding. Sigrid Hammer har meldt seg ut av Lunner Høyre. Hun begrunner dette med uryddige valg av representanter for Høyre i forbindelse med kommunestyrets konstituering. I den forbindelse har Høyre behov for å komme med en redegjørelse for vårt reglement for slike valg.

Tyrdal valgt som ordfører - Høyre kranglet internt 

Lunner Høyres kommunestyregruppe velger selv sine representanter i styrer, råd og utvalg. For å være valgbar til verv utgått av Høyres gruppe i kommunestyret er det krav om medlemskap i Høyre.

Sigrid Hammer har meldt seg ut av Lunner Høyre 

Av protokollen fra møtet i Lunner Høyres gruppe kan ikke vi se annet enn at vårt reglement er fulgt til punkt og prikke for slike valg. På de posisjonene det fremkom flere alternative forslag ble det foretatt skriftlig votering. Det var kun ett valg hvor det fremkom flere enn et forslag, nemlig Høyres plass nr. 2 i formannskapet. Etter den skriftlige voteringen var det en kandidat som hadde fått over halvparten av stemmene, Line Jorung og dette ble da Lunner Høyre sin kandidat til dette vervet. En avstemningsmåte som er helt i tråd med hvordan slike avstemninger skal gjennomføres. Det er viktig å være klar over at det ikke er noe i veien for at ektepar, kjærester eller andre med relasjoner seg i mellom kan stille til valg for det samme partiet. Vi kjenner til flere eksempler hvor ektepar er engasjert, hvor foreldre og barn er engasjert eller andre mennesker med felles familie er engasjert i kommunepolitikken, fylkespolitikken eller for den saks skyld på Stortinget. Valget av Line Jorung som medlem av formannskapet er derfor helt legitimt.

Høyre hadde i forkant av konstitueringen inngått en avtale med de andre partiene i opposisjon med unntak av MDG om fordeling av verv. I tillegg forelå det en felles forståelse med alle partiene i kommunestyret at valgene skulle foregå ved avtalevalg. Dette forenkler prosessen i kommunestyret og det gjør at kontrollen med kjønnsbalanse og annet er ivaretatt. I de fleste kommuner i Norge er dette den foretrukne metoden å gjennomføre valgene etter. Men det forutsetter at de ulike gruppene er lojale med de flertallsvedtak deres grupper har fattet med tanke på fordeling av verv. Så skjedde ikke i Lunner når Sigrid Hammer plutselig, og uten å informere sin gruppeleder på forhånd, krevde forholdsvalg. Dette var en handling i strid med det reglement som gjelder for hvordan Høyres lokale folkevalgte skal opptre og kunne raskt resultert i at Høyres representasjon kunne blitt dårligere enn hva det lå an til. Resultatet ble likevel som innstillingen og Lasse Lehre og Line Jorung ble valgt fra Høyre.

Når så de øvrige valgene skulle gjennomføres gjorde Sigrid Hammer det klart at hun vurderte sitt medlemskap i Høyre som følge av formannskapsvalget. Dette førte til at vår gruppeleder ble satt i en knipe. Å velge inn Sigrid Hammer i styrer, råd og utvalg på plasser som velgerne hadde gitt Lunner Høyre, når hun selv antydet at hun ikke ville være medlem av Høyre neste uke, ville være en uklok handling. Det var derfor den eneste naturlige og korrekte konklusjon at Sigrid Hammer ikke kunne velges til noen verv. Høyres nasjonale regler er krystallklare på at alle som skal ha folkevalgte verv for Høyre også må være medlem av Høyre. Selvfølgelig. Sigrid Hammer gjorde derfor seg selv «ikke valgbar».

Høyre kan derfor ikke se annet enn at Lunner Høyre håndterte denne saken som de måtte når situasjonen ble som den ble.

Av protokollen fra møtet i Lunner Høyres gruppe kan ikke vi se annet enn at vårt reglement er fulgt til punkt og prikke for slike valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags