Gry Haugsbakken (Ap): Tia er inne for glede og gjennomføringsevne 

Av