Ordfører Randi Eek Thorsen: Hvorfor arbeid med heltidskultur er så viktig!

Randi Eek Thorsen

Randi Eek Thorsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevFredag 17. januar deltok jeg på en meget god oppstartssamling for arbeid med heltid i Gran kommune. Sammen med prosjektleder, rådmann og ca. 50 nøkkelpersoner med ledere, ansatte og tillitsvalgte i helse- og omsorgssektoren ble tanker og erfaringer delt. VI fikk alle god innsikt i både hvor viktig, men også hvor komplekst og krevende dette er. For å lykkes må vi bruke tid, vi må snakke med å lytte til de ansatte, vi må involvere de tillitsvalgte, være åpne for ulike løsninger og lage turnuser tilpasset hver enkelt virksomhet og de ansattes behov. Men vi må framfor alt forstå hvorfor denne omstillingen er nødvendig - og vi må ville det!

Selv gikk jeg til valg på et løfte om å fjerne ufrivillig deltid i Gran kommune. Det forplikter og jeg kommer til å bruke de anledninger jeg har til å forklare hvorfor.

«Løsarbeider i lappeteppejobb»

Denne spissformulerte, og dessverre altfor treffende, overskriften låner jeg av gårsdagens foredragsholder. For det er dette arbeidsmarkedet altfor mange helsearbeidere utdanner seg til. Et beklagelig og ufattelig paradoks når vi vet at vi vil trenge mange flere kompetente og varme hender i tiåra framover. Da må vi kunne tilby verdige arbeidsforhold og en lønn til å leve av! I seg selv nok til at vi må ta grep!

For dette er situasjonsrapporten fra Gran:
- Nesten 3 av 4 ansatte i helse- og omsorgssektoren jobber deltid!
- Vi har et høyt sykefravær og meget høyt vikarbudsjett.
- Vi tar imot og utdanner dyktige lærlinger som vi må sende fra oss fordi vi ikke kan tilby en jobb å leve av.
- Vi sliter med å rekruttere tilstrekkelig kompetente medarbeidere.
- Vi får ansvar for stadig flere pasientgrupper med stort hjelpebehov.
- Befolkningen blir eldre samtidig som stadig flere unge står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet.

Forskning viser at jo høyere stillingsprosent ansatte i omsorgssektoren har, jo bedre skårer tjenesten på både kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet. Folk i hele stillinger forteller at de jobber mer effektivt, føler større ansvar, blir mindre slitne når de jobber i et stabilt kollegium, sykefraværet reduseres og trivselen øker. De som mottar hjelp har færre mennesker å forholde seg til, opplever større ro, trygghet og høyere kvalitet på tjenestene de mottar og lederne får helt andre muligheter til å jobbe med faglig utvikling og arbeidsmiljø.

Gran kommune har ansvar for at kommunens innbyggere skal få et godt helse- og omsorgstilbud. Vi har store oppgaver og stramme rammer og må bruke de pengene vi har best mulig. VI er en stor arbeidsgiver og må legge til rette for et trygt og godt arbeidsliv for våre ansatte og sist, men ikke minst, må vi bli en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker oss gode og kvalifisere arbeidssøkende som helst også vil leve livene sine i vår flotte kommune.

Så hvorfor er det så vanskelig? Sannsynligvis fordi vi har en lang og sterk deltidskultur i kvinneyrker generelt og helse- og omsorgsyrker spesielt. Kultur er praksis og kultur er et tankesett. Her kan vi alle bidra!

Selvsagt kan eller makter ikke alle mennesker å jobbe heltid, men legger vi forholdene til rette tror jeg mange flere vil se fordelene ved å jobbe på en trygg og stabil arbeidsplass. Dessuten vil retten til velferdspermisjon på grunn av omsorgsoppgaver eller helseutfordringer fortsatt gi fleksibilitet for den enkelte - og for den som skal legge turnus.

Etter å ha lyttet til alle de gode erfaringer, refleksjoner og intensjoner som kommunens ledelse, ansatte og tillitsvalgte la for dagen i går tror jeg også vi skal lykkes! Deltid må bli unntaket, ikke regelen! Som ordfører kommer jeg til å følge dette arbeidet tett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags