Stine Bleken Eid: Åpent brev til Gran kommune: Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig

Randsfjorden: Illustrasjonsfoto.

Randsfjorden: Illustrasjonsfoto.

Av
DEL

MeningerGran kommune

v/ Plan, bygg og oppmåling

Åpent brev til avdeling for Plan, bygg og oppmåling i Gran kommune.

Dere har gitt beskjed til en grunneier i Gjervika, Nordre Brandbu om at vedkommende skal rive ned en brygge som er satt i stand uten tillatelse. Jeg forstår prinsippet dere ønsker å statuere for å begrense selvtekt, det er ikke greit å ta seg til rette og omgås regelverket.

Men; det er lov å ha to tanker i hodet samtidig.

I «Temaplan Natur og kulturarv i Gran kommune» (heretter kalt Temaplan) som ble vedtatt av Gran sitt kommune 22.6.2017, sak 45/17 skrives det følgende:

Pkt 3. Innledning og bakgrunn for planen.

I Kommunedelplan for kultur (2006–2017) er ett av hovedmålene: «Høy bevissthet om verdiene knyttet til kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer.» «Metoden for å sikre forvaltning av kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer er å utarbeide en kommunedelplan for kulturminner, eventuelt i samarbeid med de andre hadelandskommunene».

Altså har kommunen tatt et bevisst valg om å ta vare på og verne kulturminner og kulturmiljøer. Gjerviken er nettopp et slikt sted, selv om det ligger litt lenger nord enn de mest prioriterte områdene på Hadeland. Bygda ble lagt død under Svartedauen, men ble bygd opp igjen det påfølgende hundreåret. Siden har dette vært et aktivt sted med sagbruk, pensjonat, landhandleri, postkontor, mølle, skole og ikke minst stor trafikk i forbindelse med fløting av tømmer. Og vært et av anløpene for de mange dampskipene som fraktet folk og varer langs fjorden så sent som i 1921.

Bilde tatt fra boka «Dampskipstrafikken på Randsfjorden» av Helge Stenersen.

Bilde tatt fra boka «Dampskipstrafikken på Randsfjorden» av Helge Stenersen.

Det var ofte så som så med bryggene rundt omkring og utfordrende med økonomien til vedlikehold. I Gjerviken var brygga i god stand da det var et sentralt sted for tømmerfløtetrafikken. Etter at denne trafikken ble lagt over på vegene, forfalt også denne brygga gradvis.

For en del år tilbake ble denne brygga satt i stand igjen av grunneier. Riktignok uten de nødvendige tillatelser, men på samme sted og langt fra ulik den som lå der i dampskipstrafikkens storhetstid. Og i motsetning til alle andre brygger som har dukket opp/ blitt rustet opp, er denne brygga åpen for alle. Brygga er nå som tidligere et sted hvor lokalbefolkning og båtfolk som stopper på, kan glede seg over en fin plass som er åpen for alle og lett å legge til med båt.

BAKGRUNN: Må fjerne brygge for å unngå løpende dagmulkt på 2000 kroner

I Temaplan skrives det også:

«Pkt. 10 Bruk og vern.

10.1 Hvordan sikre kulturarven.

Frivillig arbeid både av den enkelte huseier, grunneier, lag og foreninger, er nødvendig for å ta vare på kulturarven ...

Lovverk er viktig, men ofte vel så viktig er grunneiere som tar godt vare på kulturminnene» ...

Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig, også for en kommune.

Her har grunneier tatt vare på et kulturminne som det aldri vil bli satt av penger til fra kommunalt hold. Brygga er på privat grunn, men har alltid vært åpen for den som vil komme for å bade eller bare nyte nærheten til fjorden, enten de kommer landvegen eller fjordsvegen.

Når teknisk etat nå forlanger at grunneier skal fjerne brygga helt, krever de ikke bare et kulturminne fjernet. De krever også at et kjært samlingssted skal rives og tas tilbake til ei steinstrand uten spor av menneskelig aktivitet. Dere vil fjerne ei brygge fra et sted der det har vært bosetting og fjordstrafikk fra lenge før Svartedauen. Det bør heller settes opp en informasjonsplakat om Gjervika og all den aktiviteten som var der.

Hvis kommunen kjenner sin besøkelsestid og sine egne vedtak, går de heller i dialog med grunneier og forsøker å komme fram til en avtale på hvordan brygga eventuelt kan gjøres enda mer tilgjengelig for folk. Både bygdas egne folk, forbipasserende bilister og båtfolk som vil ta en stopp og kanskje et forfriskende bad fra det flotte bryggeanlegget i Gjervika som tok imot blant andre Harald Hårfagre, Rond, Løven og Oscar II i gamle dager.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags