Kjære innbyggere i Hadelandsregionen.

I år fyller Hadeland Energi 100 år.

Selskapet har gjennom disse 100 årene vært en svært viktig bygger av samfunnsinfrastruktur i kommunene. I tillegg har selskapet vært eiet av kommunene, eller for å si det riktig, så har hadelandskommunene hatt et eierflertall. Ved dette har kommunene også hatt styring over de oppgavene selskapet har prioritert.

Som tidligere aktiv politiker og styreleder er jeg svært urolig for det som nå tenkes gjort med selskapet vårt. I dag foreligger det fusjonsplaner med EB – Energiselskapet Buskerud – med hovedsete i Drammen. 9 juni avholdes det felles kommunestyremøte på Thorbjørnrud hotell, der beslutning om fusjon skal gjøres. Uten åpenhet og uten en skikkelig samfunnsdebatt og involvering av selskapets reelle eiere. Det er privatpersoner og bedrifter på Hadeland som gjennom de 100 årene som har gått har etablert de store verdiene selskapet representerer.

En fusjon vil temmelig sikkert føre til at fokus for investeringer vil flyttes til Drammensregionen, som har stort behov for bl.a. å oppruste linjenettet, mens nettet på Hadeland er godt utbygget og vedlikeholdt. Enda verre er det at kommunene ikke lenger er de som bestemmer over hva selskapet skal prioritere samt at arbeidsplasser garantert vil bli nedlagt i vår region.

Hvis Hadelandskommunene velger å fusjonere Hadeland Nett og Hadeland Strøm med EB, bør eierkommunene ta oppgjør i kontanter (og sette disse pengene i fond for videre utvikling av Hadelandsregionen). En aksjepost på 10 - 15 % i ett nettselskap med EB som majoritetsaksjonær, vil være tilnærmet uomsettelige. Pengene vil være innelåst «for alltid.

Jeg har tidligere vært involvert i to fusjonsprosesser som dessverre ikke har ført fram, der en fusjon med RingeriksKraft (RIK) har vært temaet. Dette arbeidet burde vært sluttført, siden man med en slik fusjon kunne sikret å beholde eierstyringen lokalt i Hadelands- og Ringeriks-regionen. Sparebank 1 Ringerike Hadeland har etter mitt syn vist vei om riktig regionsatsing gjennom sin fusjon, og der styringen fortsatt ligger lokalt/regionalt i vårt distrikt.

Kjære Hadelandspolitikere!

Ikke selg arvesølvet vårt den 9. juni !!!!!!

På den måten bidrar dere til at en viktig infrastrukturbygger i vår region blir «solgt» i stedet for at energiselskapet vårt fortsatt skal ha hovedfokuset sitt på den viktige jobben med samfunnsutviklingen og samfunnsbyggingen i vår region framover. Regionen vår trenger det i høyeste grad med de ambisjoner vi har for videre utvikling her, og ikke i Drammen.

Med engasjert hilsen

Roar Hammerstad