Knut Viset: Forsøk på en redegjørelse for bakgrunnen for tidligere vedtak i sykehjemsaken

Av