Knut Viset: Tilsvar til Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) vedrørerende troverdighet og etterrettelighet

Av