Pål Arne Sangnæs (GBL): Forsinkelser i sykehjemmet!

Av