Kari-Anne Jønnes (H): Kollektivtransport er viktig

Kari-Anne Jønnes, fylkesordførerkandidat Innlandet Høyre, Gran

Kari-Anne Jønnes, fylkesordførerkandidat Innlandet Høyre, Gran Foto:

Av
DEL

MeningerEt trygt, velfungerende og moderne busstilbud vil være det viktigste tilbudet i kollektivtransporten i Innlandet. Det skal tilrettelegges for å utfylle en moderne jernbane som håndterer både person- og godstrafikk.

Innlandet har blant landets laveste andel reisende med kollektivtransport. For å få flere til å reise kollektivt må fylkeskommunen tilrettelegge for et langt bedre kollektivtilbud i og mellom de største byene og tettstedene og langs stamveiene. For store deler av befolkningen vil samkjøring av kollektivtilbudet med Ruters tilbud i Viken være en viktig forenkling både i bruk av tilbudet og det kan bidra til lavere takster.

Vi vil tilby lave studentpriser på all kollektiv transport i regi av Innlandet fylkeskommune. Dette er viktig for å få ungdommen til å kjøre kollektivt. For Vestoppland er det avgjørende viktig å få på plass timesavganger og tidligavgang til Gjøvik. Gjøvikbanen er svært viktig for pendlere og det er å håpe at med de forbedringer som nå ligger i løypa vil banen bli viktigere for næringslivet enn den er i dag. Gjøvikbanen bør knyttes sammen med Dovrebanen, men det er åpenbart at dette må skje på sikt.

Det er behov for bedre samordning av rutetilbudet mellom tog, ekspressbuss og lokalbuss og at rutetilbud og billetter/takster samordnes med Viken og Oslo. Høyre vil også inkludere tog i innlandskortet.

Å få folk til å reise kollektivt i et fylke som Innlandet krever helhetlig planlegging og samarbeid på tvers av grenser og operatører.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags