Ordføreropprop: - Husk at de fleste opplendinger som skal til Oslo med tog kjører Gjøvikbanen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 er nå sendt på høring til fylkeskommunene og de fire største byene med høringsfrist 1. juli.

Kommunene i Stor-Oslo Nord, (Nittedal, Lunner, Gran og kommunene i Gjøvikregionen) har også behandlet planforslaget og sendt sine høringsuttalelser til sine fylkeskommuner.

I Oppland er det tradisjon for å samarbeide med Hedmark om høringsuttalelse til NTP. Innspill til høringsarbeidet var derfor tema da de to fylkestingene hadde felles møte i april.

På hjemmesiden til Oppland fylkeskommune 20. april ser vi at fylkespolitikerne vil kjempe for bedre prioritering av flere strekninger i fylket. At Oppland er ti ganger så stort som Akershus og at utbygging av veg og jernbane er vesentlig for den regionale utviklingen.

Når det gjelder prioritering av jernbanetiltak vises det til at fylkespolitikerne har «følgende liste for hvilke prioriteringer de ønsker inn i NTP»:

1. Utbygge InterCity på Dovrebanen med dobbeltspor til Hamar i 2024 og Lillehammer i 2025.

2. Røros- og Solørbanen må elektrifiseres og få full fjernstyring innen 2020.

3. Tilbudet på grenbanene Kongsvinger- og Gjøvikbanen må styrkes. Kapasiteten må økes ved bygging av nye kryssingsspor. Dette vil forsterke utviklingen av et helhetlig og effektivt kollektivtrafikksystem.

4. Terminalstrukturen på jernbanenettet må styrkes.

En slik prioriteringsliste gir all mulig grunn til bekymring. Som ordførere i kommuner som inngår i samarbeidsalliansen Stor-Oslo Nord finner vi grunn til å spørre:

• Mener virkelig politikere i Oppland at elektrifisering av Rørosbanen er viktigere for regional utvikling i fylket enn utbygging av Gjøvikbanen?

• Hvilke krysningsspor er det Gjøvikbanen mangler etter at møtesporet på Reinsvoll er reetablert?

Citylink må prioriteres

Citylink er navnet på samarbeidet mellom 21 kommuner langs Gjøvikbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen, Spikkestadbanen og Kongsbergbanen. Samarbeidet ble lansert på fagseminar i Østbanehallen i Oslo 10. mai. Til grunn for samarbeidet ligger en samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet av Civitas As. Den viser at en investering på 25 mrd. i Citylink vil være tilstrekkelig for å få hyppigere avganger og kortere reisetid på disse banestrekningene. Til sammenligning kan det opplyses at bygging av Ytre InterCity og Ringeriksbanen er kostnadsberegnet til 80 mrd. kr.

Utredningen Civitas har gjort viser at utbygging av grenbanene i vekstområdene på Østlandet gir størst effekt. Gjennom slik satsing vil vi bygge ut jernbanen til de områdene hvor de fleste bor, hvor planene for utbygging nær stasjonene er størst og hvor det er mest pendling.

Utredningen inneholder også forslag til konkrete tiltak som må gjennomføres på hver av banestrekningene. I dag er det kapasitetsproblemer i Oslo som er den største hindringen for utvikling av Gjøvikbanen. Tiltaket som foreslås her er derfor ny dobbeltsporet bane på strekningen Oslo - Hakadal. Dette vil vær det første nødvendige skrittet for å ruste opp Gjøvikbanen. Forslaget innebærer ny bane fra Alna/Grorud, i tunell under Gjelleråsen. Dette vil være en trase som er gunstig i forhold til Markaloven, god for godstransport, gir stor miljøgevinst og vil medføre at kjøretiden på banen reduseres med i overkant av 20 min.

Det meste av strekningen Oslo – Lillehammer er vedtatt bygd ut med dobbeltspor. Som ordførere i Vest-Oppland ønsker vi nå Fylkestingets støtte til å løse akutte problemstillinger for arbeidsreisene som daglig er avhengig av Gjøvikbanene.

Kanskje opplandspolitikerne burde ta initiativ til felles høringsuttalelse med Akershus om dette?

Kostnaden for ny Gjøvikbane på strekningen Oslo – Hakadal er beregnet til 7,9 mrd. Til sammenligning var strekningen Åkersvika – Lillehammer i 2012 beregnet til å koste 21,4 mrd.

Vi inviterer derfor fylkestingsrepresentantene i Oppland til å prioritere første del av utbyggingen av Gjøvikbanen før dobbeltspor helt fram til Lillehammer.

Husk: De fleste opplendinger som skal til Oslo med tog kjører Gjøvikbanen!    

Ordførerne i Stor-Oslo Nord

Bjørn Iddberg ordfører i Gjøvik

Leif Waarum ordfører i Vestre Toten

Guri Bråthen ordfører i Østre Toten

Ola Tore Dokken ordfører i Nordre Land

Terje Odden ordfører i Søndre Land

Willy Westhagen ordfører i Gran

Harald Tyrdal ordfører i Lunner

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken