Ole Heie Bjøralt: Når blir Randsfjordlinna utbedret?

Av