JEVNAKER ARBEIDERPARTIS SKOLEPOLITIKK

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Lars Magnussen 

Utdanningsforbundet har gjennom leserinnlegg i Hadeland og Ringerikes Blad utfordret de politiske partiene på Hadeland til å svare på sentrale spørsmål knyttet til utviklingen av barnehager og skoler. Når det gjelder spørsmål 2, 3 og 5 så er de besvart under ett. Her er våre svar.

1. Hvordan vil partiet sikre bedre lærertetthet i barnehagen?

Jevnaker har full pedagogdekning og mange fantastisk dedikerte medarbeidere i gode barnehager. Vi skårer høyt på brukerundersøkelser vedrørende våre barnehager. Arbeiderpartiet vil sørge for at dette arbeidet fortsetter ved å legge en kvalitetsplan for barnehagene inn under samme kvalitetsplan som skolen.

2. Kan partiet love at det ikke går inn for å kutte, men heller øke barnehagebudsjettene i de neste fire årene?

3. Kan partiet love at det ikke går inn for å kutte, men heller øke skolebudsjettene i de neste fire årene?

5. Hvordan vil partiet helt konkret prioritere kvalitet i undervisningen?

I Jevnaker kommune har vi nylig vedtatt en kvalitetsplan hvor vi har vedtatt å satse på grunnleggende ferdigheter og læringsmiljøet i skolen. Dette mener vi er sentrale områder som skolene i Jevnaker må jobbe sammen om å utvikle. Skal dette lykkes mener vi at vi må ha en helhetlig skole som jobber mot samme mål og har en felles forståelse for hvordan vi kommer dit.

Begrepet Jevnakerskolen bør være sentralt slik at alle som jobber i skolen, administrasjonen, kommunalsjefen og politikere går i samme retning.

Det er få som snakker om kvalitet, kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i skolen. Det er et felles fokus på kvalitet, sammen med riktige økonomiske rammer, som vil gi den beste gevinsten for lærere som ønsker å være lærere, barna våre som skal ha god kvalitet på undervisningen og trygge gode barnehager.

4. Hvordan vil partiet redusere omfanget av byråkrati og rapporteringskrav, slik at lærere i barnehage og skole kan få lov til å være lærer?

Vi vil ha et sterkt fokus på forenkling og innovasjon i skolene og barnehagene, på lik linje med andre sektorer i kommunen, men selvsagt innenfor de krav som sentrale myndigheter setter til oss.

6. Hva vil partiet gjøre for å hindre frafall i den videregående skolen her i fylket?

Gjennom løpende kvalitetsarbeid herunder også gode overganger under hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole hvor god oppfølging fra pedagogene og rådgivning er helt sentralt.

Mer utfyllende informasjon om Jevnaker Arbeiderpartis skolepolitikk fremgår av eget leserinnlegg skrevet av den ene av våre representanter i prosjektet "Den gode skoleeier", Morten Lafton.

Vi ser fram til et fortsattgodt samarbeid med Utdanningsforbundet når det gjelder utviklingen av barnehagerog skoler i Jevnaker kommune. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags