Øyvind Kvernvold Myhre (GBL): Bygdelista styrker skolene

Av