Statsbudsjettet legges fram til uka: Lekkasjer viser at vi får mer av samme fra høyresida: Skattelette. Mye har skjedd i norsk økonomi siden regjeringa tiltrådte, men medisinen forblir den samme.

Skattenivået i Norge går nedover. Det var allerede lavt da regjerninga tiltrådte, og er kutta med 13 milliarder gjennom de to siste budsjettforlik. At dette er uheldig, ser en med egne øyer, også på Hadeland. Vi har ikke råd til å vedlikeholde offentlig eiendom, mens svært mange bygger prangende villaer og kjører med flere dyre biler og motorsykler og båter. Større, mer og dyrere enn vi trenger for å ha et godt liv. Unga våre går på skoler som forfaller, mens svært mange reiser langt og dyrt, både privat og på jobbseminar. Og alle er vi enige om at det bør være færre barn per lærer, og flere omsorgspersoner per gammal krok.

Skattelette skaper økte forskjeller. Ved å fjerne arveavgiften og senke formueskatten gir regjering og stortingsflertall mer til de som allerede har mest, og som ikke trenger mer. Bladet Kapital presenterte nettopp sin tradisjonelle gjennomgang av landets rikeste. De 400 rikeste kontrollerer en rekordstor formue på 975 milliarder kroner, som representerer en snittøkning per person på 212 millioner siden i fjor, og 12 nye nordmenn kan titulere seg milliardærer.

Fritt Ord-sjef Knut Olav Åmås har nettopp utfylt bildet Kapital gir, med en artikkel i Aftenposten. Han peker på Norges anonyme overklasse, og skriver: ”Hvem jeg snakker om? Jo, fondsmeglere, aksjemeglere, økonomiske forvaltere og rådgivere, konsulenter og rådgivere med oppdrag for offentlige og private selskaper, dessuten toppledere og konserndirektører i en rekke private og deloffentlige selskaper. De tjener kanskje 5–25 millioner kroner i året og akkumulerer på få år formuer på mange titalls millioner.”

Vi tilføyer: Hvem har bestemt at en slik kar, for det er helst karer, skal få betalt mer i timen enn en bonde får for et helt vedalass, høgd, kappa, kløyvd og tilkjørt?

Viktig for oss er at skattekutt og flere ekstremt velstående gir innskrenking av demokratisk handlingsrom, også i Lunner, Gran og Jevnaker. Vi skal straks til med kommunebudsjettene. At 13 milliarder overføres fra fellesskap til private bankkontoer gir oss mindre mulighet til å bestemme hva samfunnets ressurser skal brukes til, for eksempel skole, kultur og eldreomsorg, eller vedlikehold av bygdeveger, om du vil. Alt dette trenger vi, det er reflektert i de lokale partiprogram, fra Frp til Rødt, banna bein. Dette må regjeringa få høre fra kommunene i høst. Vi trenger både eldreomsorg og kulturskole.

Politikk handler om å prioritere, ja, visst, og vi meiner det er feil å prioritere mer til overklassen. En større del av økonomien må under offentlig kontroll.