John Olve Johnsen (GBL): Bygdelista styrker Grans sterke sider

Av