HRA må hente søppel sjøl

Stein Buan (R)

Stein Buan (R) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevInnsamling av søppel er en viktig samfunnsoppgave og er derfor kommunens ansvar. På Hadeland og Ringerike har kommunene gått sammen og laget et interkommunalt selskap, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA). I selskapets styre sitter representanter for kommunestyrene i alle de fem kommunene som eier HRA.

HRA har lagt arbeidet med tømming av husholdningsavfall ut på anbud og RenoNorden vant anbudet for 4 år siden. Nå har de slått seg sjøl konkurs fordi eierne ikke får profitt.

Les også:

Kommunene, kommunale foretak og interkommunale selskaper har inngått kontrakter så billige at det virket for godt til å være sant. Og det var det!

I vår markedsliberalistiske tid er det en ideologisk påstand fra høyresida at offentlige tjenester drives bedre og billigere når de utsettes for konkurranse i et marked. Påstanden har ikke rot i virkeligheten. Både De Facto i en rapport fra 2015, og andre som har undersøkt, dokumenterer at renovasjonsgebyrene gjennomgående er høyere i kommuner som har konkurranseutsatt innhenting av husholdningsavfall enn i kommuner som driver dette sjøl.

RenoNorden er en klassisk velferdsprofitør. Selskapet ble stiftet i år 2000 og konsentrerte seg om anbud på innhenting av husholdningsavfall. De gikk på børs i 2014 og tok ut konsernbidrag og utbytte på nærmere 400 millioner kroner i 2014 og 2015. Selskapet vokste i alle landa i Norden og tok ut utbytte som var større enn overskuddet. Det var den norske delen av konsernet som sto for overskuddet, fra gebyrene vi betaler.

Når profitten ikke lenger er tilfredsstillende velger eierne i slike selskaper å slå seg konkurs, så også RenoNorden. De har ikke noe samfunnsansvar og overlater ansvar og regning til det offentlige. På samme måte er kontrakter om privatiserte velferdstjenester avslutta; sjukehjem i Oslo, skoler i Sverige og jernbane i England.

LES OGSÅ:

HRA har for kort tid siden opprettet et datterselskap, HRA Transport, for å løse den akutte situasjonen.

HRA driver et bra klima og miljøarbeid, og med egne ansatte i alle deler av drifta vil de nyte godt av erfaringer og kompetanse i alle ledd. Det gir mange fordeler:

• Det er lettere å bygge opp egen kompetanse

• Bruk av kompetansen som opparbeides, er lettere å systematisere og kan videreutvikle tilbudet

• Lettere for ansatte å bli hørt og være med i utvikling

• Vi unngår enorm risiko for kvalitet på tjenesten hver gang en skifter leverandør

• Tjenesten kan i større grad basere seg på ansatte som bor i nærområdet slik at vi kan unngå uskikken med innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer

• Kompetanseoverføring og læring av andre kommuner blir enklere å systematisere. Vi unngår at kompetansen går tapt ved endring av leverandør

• Vi som innbyggere, får som oftest en bedre, rimeligere og tryggere tjeneste

Rødt vil jobbe sammen med fagbevegelsen og andre partier for at søppelhentinga skal drives av HRA sjøl.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags