Kurt Oddekalv og Ragnhild Marie Næss bekymrer seg voldsomt for innføring av smarte strømmålere. Men kritikken deres mangler enhver form for faglig begrunnelse.

Oddekalv skyter som vanlig med kanon, også når han er ute etter spurv i norske sikringsskap. Innen utgangen av året får alle landets strømkunder installert nye, automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet på 100 år, og er bestemt av norske myndigheter. Ikke gjennom en udemokratisk prosess, som Oddekalv og Næss skriver, men etter grundige høringsrunder og omtale i minst to stortingsmeldinger. Så langt er over 1,6 millioner målere installert.

Les også

Nye smarte strømmålere: Sky dem som pesten!

LES OGSÅ:

De fleste vil mene at tiden er overmoden for å digitalisere strømmålerne. Hvem vil vel savne å fomle i sikringsskapet hver måned for å lese av en rekke med små tall? Hvem ønsker seg flere ubehagelige overraskelser på strømregningen, når de har glemt å lese av måleren over lengre tid? Med de nye målerne får du en mer presis regning, og kan etter hvert betale for det strømmen koster akkurat den timen du bruker den. Da blir det også mer å spare for bevisste strømkunder.

I disse tider hvor mange har opplevd strømbrudd, er det også verdt å merke seg at nye målere gjør strømforsyningen tryggere. Målerne vil etter hvert kunne melde fra om strømbrudd og jordfeil i boligen din. Dermed kan feilen rettes raskere, også om du er på ferie. Nettselskapene får dessuten bedre oversikt over hvor det er behov for forsterkninger i strømnettet, og kan planlegge vedlikehold og investeringer mer effektivt. Slike besparelser kommer oss alle til gode i form av lavere nettleie.

De nye strømmålerne sender forbruksdata til nettselskapet én gang i døgnet. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt, som er en fjerdedel av øvre grense for mobiltelefoner. Og i motsetning til mobilen, trenger du ikke ha nærkontakt med måleren. Statens strålevern skriver på sine nettsider at strålingen fra målerne er så svak at den ikke medfører noen form for helsefare – uansett hvor mange ganger i døgnet måleren sender data til nettselskapet.

Norge følger grenseverdiene fra den internasjonale strålevernorganisasjonen ICNIRP, i likhet med de fleste andre land. Oddekalv og Næss mener disse er for høye, men uten å referere til forskning. De kommer også med påstander om at målerne kan hackes. Sannheten er at nettselskapene er underlagt like strenge krav som bankene når det gjelder datasikkerhet og personvern.

Vi har respekt for at enkelte mennesker frykter stråling fra elektriske apparater, selv i små doser. Disse har myndighetene, med nettselskapenes støtte, tatt hensyn til ved at de kan søke fritak for automatisk strømmåler. Kravet er at de vedlegger attest fra lege eller psykolog. I disse tilfellene får kunden installert ny måler uten aktiv radiosender.

For resten av samfunnet er innføring av smarte strømmålere et soleklart fremskritt som vil gjøre det både enklere og tryggere å være strømkunde.