Anne Lise Fredund og Bjørnar Tollan Jordet (SV): Praktiske og kloke løsninger for fylkeskommunalt ansatte i omstilling

Av