Gå til sidens hovedinnhold

Våre mest verdifulle: barn og unge

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barna er 20 % av befolkningen, men 100 % av framtida. Hvordan vi behandler barna i dag, avgjør hva slags framtid vi får. Å legge til rette for at alle barn og unge har en god barndom er kanskje det viktigste ansvaret en politiker har.

I SV sier vi ofte «barn og unge først». Det er fordi vi mener at hensynet til barn og til barnas perspektiver og meninger skal løftes fram i politikken. SV jobber for tidlig innsats for barns beste i alle ledd, gjennom graviditeten, på helsestasjonen og i barnehage, skole, barnevern og helsetjenester.

Vi vil styrke satsningen på skolehelsetjenesten og helsestasjoner. Helsesøstertjenesten må være tydelig til stede for barn, ungdom og i skolene. Det er også viktig å styrke samarbeidet mellom helsetjeneste, skole, barnevern, idrett og kulturliv for å skape gode oppvekstsvilkår.

Noen barn er mer sårbare enn andre og møter spesielle utfordringer i hverdagen. Disse barna trenger et sterkt og kompetent offentlig sikkerhetsnett rundt seg.

Det er viktig å fjerne tabuer gjennom å sikre bedre kompetanse og større interesse rundt alvorlige forhold som vold og seksuelle overgrep. Hjelpetilbudet til barn og unge utsatt for vold og overgrep, og til unge overgripere, må bygges ut.

Barn av voldelige foreldre, barn av foreldre med rusproblemer og barn av foreldre med psykiske lidelser møter spesielle utfordringer i hverdagen. Støtteapparatet for disse barna må styrkes, også når foreldre får behandling og hjelp.

De store pengene må brukes på de yngste menneskene; barn og unge. En god oppvekst varer hele livet ut. Det er vårt ansvar å legge til rette for det. Det er vårt ansvar å stemme på noen som setter barn og unge først. SV gjør det.

Bruk stemmeretten, godt valg.

Anne Lise Fredlund

1. kandidat, Oppland SV

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.