Åpent brev til Gran kommune: – Det er nå et stort og uakseptabelt sprik mellom hva kommunen sier og hva de gjør.

Av