Lokalmedisinsk senter på Hadeland

SVARER PÅ KRITIKKEN: Gunnar Schulz (FrP) har fått referert deler av intervjuet med Einar Ellefsrud. Bildet er fra pressekonferansenm i Brandbu mandag, her gratuleres Schulz av Øyvind Kvernvold Myhre (GBL).

SVARER PÅ KRITIKKEN: Gunnar Schulz (FrP) har fått referert deler av intervjuet med Einar Ellefsrud. Bildet er fra pressekonferansenm i Brandbu mandag, her gratuleres Schulz av Øyvind Kvernvold Myhre (GBL).

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

POLITIKK I GRANEt lokalmedisinsk senter (LMS) er et sted hvor et sjukehus foretar undersøkelser eller behandling  lokalt i stedet for på sjukehuset. Det skjer ved at sjukehusets egne spesialister har faste dager da de reiser ut til et LMS. Spesialistene er fortsatt ansatt ved sjukehuset, de arbeider for det meste på sjukehuset, og det er sjukehuset som innkaller pasientene til et LMS. Forskjellen er at de kan møte lokalt, i stedet for å reise til Gjøvik, Lillehammer eller Hamar. Det er en stor fordel for mange pasienter.

Sykehus Innlandet (SI) har etablert to LMS i Oppland: Ett i Valdres og ett i Gudbrandsdalen.  Det har lenge vært et ønske å få en slik ordning her på Hadeland også. SI leverer allerede en del tjenester lokalt, blant annet undersøkelse hos gynekolog. Vi vil utvide disse tjenestene til et omfang tilsvarende det de har i Valdres eller Gudbrandsdalen. For at det skal være praktisk mulig må de samles på ett sted, med alle de funksjoner som man finner på et legesenter.

SI har skrevet en rapport om utvikling av LMS i Oppland. Om Hadeland skriver de: «Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland med samlokalisering av kommunale/interkommunale tilbud og spesialisthelsetilbud vil ta flere år. En mer langsiktig prosess er likevel ikke til hinder for at divisjon Gjøvik kan videreutvikle/etablere desentrale poliklinikker på Gran.» De skriver også at SIs spesialister ønsker kontorfellesskap med andre leger på et legekontor når de arbeider desentralt.

For å få fortgang i arbeidet sendte ordføreren et brev til SI, hvor han ba om en oversikt over mulige tilbud ved et framtidig LMS, og eventuelle krav til plassering. Svaret var ei liste med muligheter, samt oversikt over forskjellige typer helseinstitusjoner hvor et LMS kunne plasseres.

Lokalavisen og enkelte politikere har valgt å (mis)forstå svaret slik at det er et tilbud som SI står klare til å levere bare vi ber om det. Så enkelt er det ikke. Men vi ønsker å komme i gang nå, i stedet for å lene oss tilbake og vente på flere utredninger. I tråd med SIs råd vil vi starte i det små, i eksisterende lokaler.

SI har begynt å undersøke muligheten for å starte opp røntgenundersøkelser ved Gran Legesenter.  Hvis det ikke er mulig å komme i gang der, vil vi tilby lokaler i rådhuset på Jaren. Der kan vi også møte kravet om venteværelse og samlokalisering med andre leger. Starten på et LMS kan være etablert i løpet av noen måneder, ved at røntgenundersøkelser foretas lokalt. Så kan SI etterhvert, i samarbeid med Gran og Lunner, bygge opp flere lokale tjenester fra direktørens liste.

Men vi vil ikke skape overdrevne forventninger om hvor mye som kan utføres lokalt. Vi får ikke noe «minisjukehus»; det blir bare snakk om undersøkelser på dagtid, og bare slike som det er praktisk mulig å flytte ut. Og sjukehusets leger og sjukepleiere kan ikke bruke arbeidstida på å reise rundt – de skal fortsatt gjøre det meste av arbeidet sitt ved sjukehuset. For de vanligste tjenestene kan det i beste fall bli snakk om en dag i uka. Ved LMSene i Valdres og i Gudbrandsdalen er det fortsatt under 10 % av pasientkontaktene som foregår lokalt; resten går fortsatt til Lillehammer, Gjøvik eller Hamar. Og håpet om at et LMS skal skape arbeidsplasser i Gran, slik enkelte politikere antyder, er grepet helt ut av lufta. Spesialistene vil fortsatt være ansatt ved SI.

En kan gjerne utrede den framtidige plasseringa av LMS på Hadeland. Det må ikke hindre at vi i mellomtida bygger opp lokale tjenester i samarbeid med SI. Og hvis utredningene konkluderer med at vi «må» investere store summer for å ivareta alle ønsker og krav, så vil det ta mange år før Gran kommune, med sin anstrengte økonomi, får råd til å være med på et slikt løp.

Er sykehusdirektøren for ambisiøs? 

Hadeland misforstår 

Å fiske i rørt vatn 

Flere helsetjenester der folk bor 

Vi vil heller ikke la nye utredninger av LMS stanse arbeidet med sjukehjem og omsorgsboliger. Fra 2009 og til i dag har kommunestyret gjort vedtak om å bygge nytt sjukehjem på Skjervum og bygge om det eksisterende sjukehjemmet til omsorgsboliger i alt 6 ganger! Så dette prosjektet er  mer enn overmodent. Og nå har Regjeringen varslet at tilskuddsordningene vil bli endret, slik at vi ikke lenger får tilskudd for nye sjukehjemsplasser til erstatning for gamle. Somles det mer nå, med nye, lange utredninger, kommer det nye sjukehjemmet til å koste Gran kommune dobbelt så mye som om vi kommer i gang nå. Da vil resultatet av alle omkampene bli at vi ikke får råd til noe nytt sjukehjem i det hele tatt. 

Konklusjon: Bygg opp første versjon av LMS i samarbeid med Sykehus Innlandet NÅ, i eksisterende og velegnete lokaler på Gran eller Jaren. Utred gjerne hvor LMS bør lokaliseres på lengre sikt, men ut fra realistiske forutsetninger om hva kommunen vår har råd til. Og slike utredninger må ikke lenger få bremse arbeidet med sjukehjem og omsorgsboliger på Gran: Vi må komme videre nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags