Hvor ble det av slagordet « Ett sykehus til pasientens beste»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I begynnelsen (2012) av offensiven for å legge ned akuttsykehusene i Gjøvik regionen lanserte Sykehus Innlandet (SI) sin begrunnelse for denne strategien. Ett sykehus skulle erstatte sykehusene i Gjøvik regionen og i resten av Oppland /Hedmark. Kun Tynset var uberørt av denne noe urealistiske og luftige ideen om at kun dette var til beste for pasientene.

Politikere og noen brukerorganisasjoner slukte hele ideen uten at det ble problematisert overhodet. SI hadde bearbeidet mange før offensiven startet og strategien i etterkant var å ha lukkede møter i engere kretser og politiske fora, uten at det var motstandere av en slik utvikling til stede. Det er mange som har vært til stede i disse foraene og som har fortalt at verken de selv eller andre stilte noen kritiske spørsmål overhodet, de slukte agn, søkke og snøre i et glefs.

Prosjektet var kostnadsberegnet til ca. 12 milliarder kroner i 2012 og skulle som sagt erstatte Lillehammer. Gjøvik. Reinsvoll. Hamar. Elverum og Kongsvinger, som akuttsykehus.

Det ble Sykehusaksjonen «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland: Lillehammer. Gjøvik og Reinsvoll» sin jobb å få fram motargumentene, som knuste SI ledelsens argumenter om at dette var til pasientens beste.

Det er ikke til pasientens beste å få langt færre sengeplasser enn vi har nå.

Det er ikke til beste for pasientene at sykehusene hvert år må stramme inn tilbudet.

Det er ikke til pasientens beste at SI sparer, eller rettere sagt tar, 1.5 milliarder kroner fra budsjettene i årens løp for å spare opp egenkapital til ett nytt sykehus.

Det er ikke til pasientens beste at SI fremdeles mangler ca. 1 milliard kroner for å oppnå kravet om 30 % egenkapital.

Det er ikke til pasients beste at SI i sine planer ikke fulgte statens veileder for bygging av sykehus. Det var aksjonen som påpekte dette og Helse Sør Øst (HSØ) måtte selvfølgelig be Lang Ree og hans folk om å følge veilederen, til stor frustrasjon for dem som ville gi full gass og gi blanke F ...#8230; i lover og prosedyrer for slike prosjekter.

Det er ikke til pasientens beste at det planlagte sykehuset har langt færre operasjonssaler enn de nåværende sykehusene har i dag.

Det er ikke til pasientens beste at transporten til sykehuset vil øke for de fleste.

Det er ikke til pasientens beste at avdrag og renter på store lån (6.5 milliarder kroner) vil føre til store underskudd som må dekkes med store nedskjæringer.

Det er ikke til pasientens beste at ett sykehus kun gagner noen få prosenter av pasientmassen, mens resten har mer enn godt nok tilbud på være nåværende sykehus.

Planene fra SI har blitt nedskalert jevnt og trutt og er nå tilpasset en låneramme på 6.5 milliarder kroner. Vi regner med at det som er tatt fra pasientene gjennom årene (1.5 milliarder kroner) ikke er inkludert i lånebeløpet, men sikre på det er vi definitivt ikke.

Det er definitivt ikke til pasientens beste at en stor del av det som til nå har vært sykehusenes ansvar skal overføres til kommunene. SI forventer at siden sengeplassene blir langt færre, skal kommunene ta seg av dem som faller utenfor «normen» for innleggelser. For Gjøvik sin del dreier det seg om 1000 pasienter i året. Kommunene har verken økonomi eller kompetanse til å klare denne oppgaven.

For 8 milliarder kroner skal altså bygge et nytt sykehus med et til nå ukjent sengeplasser og operasjonssaler. Det som er sikkert er at sykehuset ikke blir på mer enn 70 til 80 tusen kvadratmeter. Dette er ca. 190 tusen kvadratmeter mindre enn de eksisterende sykehusene har i dag.

Men SI har som kjent forandret på planene siden de utbasunerte ett-sykehus strategien, nå skal Lillehammer og Elverum bestå som hjelpesykehus for det ene nye. Ingen vet hvordan dette kommer til å se ut, men uansett så må disse sykehusene da oppgraderes stor grad. Denne oppgraderingen vil måtte spise fra den summen som SI har blitt til gode sett med.

Med alle disse argumentene gjennom mange år har vi ikke nådd fram til beslutningstakerne i mange partier.

Før snakket de om pasientens beste. Vi har vist at dette er oppkonstruerte argumenter og de er svært tvilsomme.

Nå dreier argumentasjonen seg om helt andre ting. Nye veier fra Gjøvik, vannverk og planer om nye boligstrøk. Innlandet har fått tilgang til 8 milliarder kroner, som skal utvikle innlandet. For det første så får man ikke penger. De må lånes og betales ned med avdrag og renter. Og hvordan i alle dager skal dette utvikle for eksempel Gjøvik?

Sykehusaksjonen ble dannet med det formålet å bringe fram argumenter som sykehusbyråkratene overhodet ikke ville ha fram.

Vi gikk grundig igjennom alt som SI ledelsen og styret laget. Og etter vårt syn har vi gjort så godt vi kunne for å få til en åpen debatt om alle punktene som er beskrevet over i innlegget og svært mange andre momenter og argumenter. Vi har satt i gang underskriftskampanjer, som med svært begrensede ressurser, samlet inn 18000 underskrifter for 3 akuttsykehus i Oppland. En del steder i Gudbrandsdalen hadde vi noen få aktivister som la ut lister i mange kommuner med kjemperesultater. Vi var svært delaktige i underskriftsaksjonen for Solås. Om vi har fått våre leserinnlegg gjengitt i regionens aviser, er vi svært usikre på. I stor grad er vi sikre på at OA er den eneste avisen som jevnlig offentliggjorde våre innlegg. Trist, men sant.

Vi har utfordret HSØ, SI, fylkesordfører, AP, SP, H, stortingspolitikere osv. Felles for alle spørsmålene våre er at de er ubesvart. Ingen av de har turt å gå inn i debatten. Ingen. At de var så feige at de ikke kan ta en debatt på det viktigste for svært mange folk, nemlig framtidig struktur for sykehusene våre. Det er rett og slett en skam, noen av dem har løyet oss huden full og gitt uttrykk for støtte til vår kamp mot det vi anser som en gigantisk nedtur for akuttberedskapen.

Vi kan med dette si at vi har vunnet kampen med våre argumenter i og med at ingen har tatt til motmæle. Hadde det vi har tatt opp til diskusjon vært feil, måtte de ha kastet seg over oss og prøvd å gruse oss. Så har ikke skjedd i disse 5 siste årene. Vi synes jo dette er underlig. I 2005, 2006 og 2007 deltok de og tapte de kampen. Man lærer jo av sine feil. Og lærdommen var: «Hold kjeft, for argumentene våre er for dårlig, men vyene våre kan selges».

Det første oppdraget er dermed i ferd med å avsluttes for aksjonens del.

Men det vil være mange kamper om denne utviklingen i landet vårt i mange år framover.

Vi vil ha politikere som vil ta fra helsebyråkratene makta over utviklingen. Vi vil ha sykehusene tilbake til folket. 

Med andre ord. Skrot foretaksmodellen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken