Gå til sidens hovedinnhold

Spørsmål til fylkesordfører Even A. Hagen: Hva er «pasientens beste»?

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilhengerne av å legge ned sykehusene i Oppland gjentar til det kjedsommelige sitt eneste argument for å nå sitt Soria Moria mål. Ett sykehus i Hedmark og Oppland er det beste for pasientene. Og dette ene sykehuset (vi ser bort fra minisykehuset på Tynset, som jo allerede er fredet) skal betjene 400 tusen mennesker i et område som er større enn Danmark.

Vi veit jo også at de 400 tusen menneskene vil bli flere og vi veit alle at etterkrigsgenerasjonen begynner å nærme seg de vanskelige 80 årene, med de sammensatte sykdommene som følger med. Dette vil legge ytterligere press på det ene sykehuset de ønsker seg.

Kan Fylkesordføreren forklare oss hvor vi tar feil, vi som vil bruke pengene til å videreutvikle dagens sykehus? Hvordan kan nedtaket av 200 sengeplasser, være til det beste for pasienten? Det henger jo ikke på greip. Nedtakene i sengeplasser har gått altfor langt i hele Norge. Sykehus Innlandet er selvfølgelig i den samme situasjonen.

Sykehus Innlandet har i sine planer sagt klart fra at de ikke kan ta imot alle pasientene, som i dag blir tatt imot på dagens sykehus. De foreslår at så mange som minst 20 % av pasientene må kommunene ta seg av. Dette skal foregå i en situasjon med en sterkt underbemannet fastlegeordning. Er dette til det beste for pasientene? Tror dere overhodet på at kommune har penger til å bygge opp en ny helseetat, eller for den saks skyld får nye penger i samhandlingspotten?

Er det til pasientens beste at omtrent alle pasienter får lengre vei til ett sykehus på et utfordrende fylkesvegnett?

SI-ledelsen har gjennom flere år forandret litt på strategien for å gjøre dette litt lettere å selge. Nå seinest så er utsagnene at nedlagte sykehus skal erstattes av lokalmedisinske sentre. Gud bedre hvor dumme tror de at folk er? Et lokalmedisinsk senter i Gjøvik vil aldri veie opp for et stort og flott sykehus som Gjøvik, Lillehammer og Elverum viselig er. En slik nedleggelse som her planlegges har aldri blitt gjennomført i Norge før. Eller tror du at det er penger til alt som har blitt kastet fram i hytt og vær? Tror du at det er mulig å opprettholde Gjøvik. Lillehammer og Elverum som fullgode sykehus uten akutt kirurgi?

Vi vil gjerne høre fra fylkesordføreren hva slags pasienter som klart vil tjene på ett sykehus, og hvor stor %- andel av innleggelsene dette dreier seg om.

Fylkesordføreren slenger ut påstander uten å begrunne dem med konkrete eksempler. Han påstår at dagens struktur ikke er bærekraftig, ikke hensiktsmessig, ressurskrevende, teknologisk utvikling er for krevende, pasienter ender opp som pakkepost og helsetilbudet er ikke verdig. Derfor må det ifølge Fylkesordføreren tas grep, og grepet er å legge ned de eksisterende sjukehusene. Hvorfor vil ikke Fylkesordføreren da utrede eventuell dårlig behandling og omfattende mangler ved dagens store sjukehus, og kostnadene ved å utbedre disse manglene. Han avviser dette, og vil kun utrede modellen med ett sjukehus i innlandet.

Det hadde også vært greit om du kunne dokumentere hvor mange liv som vil gå tapt om ikke det blir ett sykehus i de to fylkene. Det hadde vært greit å få vite hvor dårlig du synes sykehusene våre er, for det er det du sier.

Hvorfor er ett sykehus en soleklar favoritt hvis en stor pandemi bryter ut? I vårt hode er flere sykehus en kjempefordel.

Og til slutt: Hva mener du om at penger som er bevilget til pasient behandling blir tatt bort og brukt som egenkapital i et sykehus som ikke er vedtatt en gang og ikke blir det på noen år enda. Hvordan kan dette være til pasientens beste?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.