Styreleder Anne Enger i Sykehuset Innlandet: Vi kan ikke utvikle oss uten endring

Av