Sykehuset Innlandet: En ny sykehusstruktur i Innlandet

Av

Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet 31. januar et vedtak med stor betydning for framtidens pasientbehandling i Innlandet. I framtiden vil pasienter i Innlandet få tverrfaglig spesialisert behandling på Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.