Tor Gunnar Haugerøy: Skolestrukturen i Gran kommune

Av
DEL

LeserbrevKommunestyret burde ha tatt en grundig og omfattende prinsippdebatt på dette viktige området for lenge siden, og satt i gang en prosess med tanke på en utvikling i takt med hvordan samfunnet ellers endrer seg. Stikkord er avvikling og utvikling. Det blir ingen utvikling til det bedre før det har skjedd noen avviklinger. Det er en naturlov. Man må bite i det sure eplet, og «ofre» noen skoler det er formålstjenlig og naturlig å integrere i en større og «levedyktig» skole, som bør etableres der elevgrunnlaget er stort nok, og ventes å bli det i overskuelig framtid.

Ett spørsmål jeg stilte på et politisk møte høst 2018 var om politikerne tok både menneskelige og økonomiske hensyn når de vurderte å legge ned barneskoler i bygda vår. Vi har som kjent åtte slike, etter at Bjørklund, Fagerlund og Solvang ble til Brandbu barneskole. Fikk ikke svar på dette. Mitt neste spørsmål på samme møte var om det var vurdert eller ville bli vurdert å etablere grendeskoler, altså 1.- 4. skoler der det ville være naturlig og ønskelig i forbindelse med etablering av sentral(e) barneskole(r). Politikerne ga heller ikke noe svar på denne utfordringen. Mener dette er viktige spørsmål det må tas stilling til i en skolestruktur-diskusjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags