Trekk i nødbremsen: Si nei til EUs fjerde jernbanepakke!

Av
DEL

MeningerI en tid hvor vi trenger maksimal nasjonal handlefrihet og økt satsning på jernbanesektoren, er EUs fjerde jernbanepakke det siste Norge og Innlandet fylke har bruk for.

Det bør være nok å vise til korona-pandemien og de problemene den har skapt for alle togselskapene som har mistet store deler av passasjergrunnlaget. Selv EU har innsett at de strenge direktivføringene for fastsetting av trafikkavgift er håpløse i krisesituasjoner, og har sett seg nødt til å revidere sitt eget regelverk.

Norske myndigheter kan i dag regulere slike gebyrer og avgifter uten først å spørre EU eller EØS-tilsynet ESA om lov. Likevel vil regjeringen underlegge Norge en masse direktiver og forordninger fra EU, som ikke har annet formål enn å melde norsk jernbane inn i EU. Grensekryssende trafikk er fra før regulert av internasjonale og bilaterale avtaler og vil gå som før, enten jernbanepakka blir innført i Norge eller ikke.

Lov- og samtykkeproposisjonen ble lagt fram i mai, men inneholdt så mange tvilsomheter at Stortingets transportkomité krevde behandlingen utsatt til høsten 2020.

Dersom EUs jernbanepakke IV blir norsk lov og tatt inn i EØS-avtalen, vil den lovfeste obligatorisk konkurranseutsetting på jernbanen. Stortinget vil med det ikke lenger stå fritt til å velge en jernbanepolitikk for Norge, og norske politikerne vil for fremtiden miste kontrollen over jernbanepolitikken uavhengig av politisk farge på fremtidige regjeringer. Skal Norge få tilbake styringen på norsk jernbane, må i tilfelle EØS-avtalen sies opp.

Jernbanepakke IV vil medføre at Statens jernbanetilsyn ikke lenger får siste ord over norsk jernbanesikkerhet. Tilsynet kan i dag gripe inn og gi pålegg om kjøreforbud ved uforsvarlig drift. Med jernbanepakke IV vil det være EUs jernbanebyrå, og i siste instans EU-domstolen, som bestemmer over jernbanetilsynet og norsk jernbanesikkerhet.

Verst av alt er at regjeringen vil parkere både Grunnloven og EØS-avtalen - i sin iver etter å bestille denne enveisbilletten til Brussel. Dette fordi Jernbanepakke IV vil bety en myndighetsoverføringen til EU – hvor Norge som kjent ikke er medlem, og som bryter med Grunnlovens forutsetninger for slik suverenitetsavståelse. Dette er det grundig redegjort for i en juridisk betenkning fra UiO-professor Christoffer Conrad Eriksen. I samme betenkning påviser han også at regjeringens brudd med det såkalte topilarsystemet, som strider mot intensjonene bak EØS-avtalen, dvs. avtalens vern mot at norske myndigheter blir direkte underlagt EU-organer.

Alle som vil ha en norskstyrt og framtidsrettet jernbane, enten de er EØS-motstandere eller EU- og EØS-tilhengere, må de nå la sin stemme bli hørt: Stopp EUs fjerde jernbanepakke!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags