Tomme løfter fra Helgesen og Dale

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

I begynnelsen av august ble det avholdt et møte med Fylkesmannen i Oppland og Akershus der blant annet beitebrukere, organisasjoner og kommuner vedrørende sommerens rovdyrangrep på Hadeland og Toten var invitert. Statsråd Dale og statssekretær Lunde møtte opp denne dagen.

Tema var den økonomiske belastningen beitebrukere har hatt, både på Hadeland, Hurdal og Toten denne sommeren. Den økonomiske bekymringen var ikke noe mindre etter møtet, til tross for muntlige lovnader fra Dale.

I etterkant av møte sendte Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Sau og Geit et brev til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Her stilte vi fem krav som vi ville ha en rask avklaring på:

  • Erstatning for tapt tilgang av utmarksbeite.
  • Erstatning for tapt utmarksbeitetilskudd.
  • Erstatning for tapt tilskudd og administrativt merarbeid i beitelaga.
  • Erstatning i besetninger uten tap av dyr eller tap av få dyr.
  • Økonomisk bistand til beitebrukere med likviditetsproblem.

Nå har svaret kommet. Her sier Helgesen og Dale at de først skal regne ut hvor dyrt dette blir og lover de at de vil strekke seg langt. Dette svaret er ikke godt nok. Mange beitebrukere har fått en presset økonomi blant annet på grunn av at sauen har gått på innmark som skulle vært høstet til vinterfôr.

Store påkjenninger

For berørte beitebrukere i beiteprioriterte områder (utenfor ulvesona), har sommerens angrep vært en enorm påkjenning, både psykisk, arbeidsmessig og økonomisk. Mange vurderer å gi seg som matprodusenter. Fylkesmannen i Oppland sa til Oppland Arbeiderblad 17. august at det er rimelig å anta at kostnadene vil overstige 10 millioner kroner.

Er dette bærekraftig politikk over tid i et beiteprioritert område? Skal vi fortsatt ha husdyr på beite i disse områdene så må storsamfunnet dekke ekstrakostnadene som har kommet og som vil komme. Og det haster!

Innfrir ikke

Vi forventet et svar om at Helgesen og Dale stiller seg bak prinsippet om at staten skal dekke de reelle kostnadene beitebrukerne har som skyldes ulveangrepene og manglende forvaltning, og vi er svært skuffet over at de ikke imøtekommer kravene våre i brevet.

Næringsorganisasjonene mener det er avgjørende å få avklart disse spørsmålene raskt og at forvaltningen fungerer raskt og effektivt i dagens rovdyrsituasjon. Vi er utålmodige på vegne av beitebrukerne, og vi mener Regjeringen ikke tar ansvar for å løse problemene som har oppstått som følge av deres unnfallende politikk i ulveforvaltningen.

Et siste spørsmål går nå til våre egne politikere: Mener listetoppene i Oppland at vi har en velfungerende rovdyrforvaltning slik det er i dag? Og hva vil dere eventuelt endre på?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken