En ungdomsskole i Lunner kommune

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er i nær framtid planlagt og lagt til rette for en betydelig utvikling på Harestua, sør i Lunner kommune. I tirsdagens Hadeland foreslo Hugo Hallum at det bør være én ungdomsskole i Lunner. Det er en svært god idé! Hvor denne ungdomsskolen bør lokaliseres, skal vi la være i denne omgang.


Kommunestyret i Lunner vedtok i fjor å stryke forslaget om å utrede muligheten for én ungdomsskole i kommunen. Hvorvidt det forelå faglige argumenter til grunn for vedtaket vet ikke vi. Erfaringsmessig kan skolepolitikk og skolelokaliseringsdebatter være tung og vanskelig materie; det vekker gjerne en heftig debatt, hvor det kan være vanskelig å løfte blikket. Argumenter som tradisjon, kjørevei, anleggskostnader, lokalsamfunnets utnyttelse av skolebygget på kveldstid, tettstedutvikling og lignende vil komme, og bli tillagt ulik vekt av ulike personer og aktører. Vi håper at det ikke var frykten for heftig debatt, glødende engasjement og krasse ordskifter, som var utslagsgivende for beslutningen om å legge på is forslaget om én ungdomsskole i kommunen. Det er politikerne som per definisjon er skoleeier i Lunner. Én av arbeidsoppgavene, er å se på struktur og utrede muligheter for skolen, uavhengig av hvilke følelser ideutveksling og utredning vekker.


Hvilke faglige pedagogiske grunner kan man bringe til torgs, som taler for én ungdomsskole i Lunner kommune? Det sterkeste argumentet er etter vårt syn kvaliteten på fagmiljøet skolen vil få; rikere og bredere enn ved mindre skoler. Store skoler har store fagmiljøer, og vi har begge svært positive erfaringer fra å arbeide i slike. Store fagmiljøer kan gi stort handlingsrom i det pedagogiske arbeidet. I samhandling med kolleger løftes undervisningen til et nivå, den ellers ikke ville fått dersom læreren sto alene. Ved store ungdomsskoler, og nær sagt ved hver eneste videregående skole, finnes dynamiske fagseksjoner hvor engelsklærere, mattelærere og norsklærere og andre møtes for å utvikle fagene og drøfte pedagogiske problemstillinger. Målet er å lage en bedre skole for elevene, hver dag. Ved å samle ungdomsskolene i Lunner kommune vil lærere her få den samme muligheten, som Hadeland Videregående Skole fikk, da tre skoler ble til én. (Dette innlegget er ikke en kritikk av noen av ungdomsskolene i bygda, men som lærere vet vi hvor godt det er jevnlig å spille ball med mange kolleger som jobber med det samme.)


Elever ved Harestua barneskole går med de samme elevene fra 1. til 7. klasse. Når barneskole blir til ungdomsskole får Harestuaelevene, endelig møte elevene som kommer fra Grua. Syvendetrinnselevene ved begge barneskolene gleder seg til å møte nye mennesker og skape nye vennskap. I et sosialiseringsperspektiv er denne blandingen av elever ved begynnelsen av ungdomsskoleløpet heldig. Elevene som går ved Lunner barneskole derimot, går stort sett sammen med de samme elevene i ti år, før de endelig får treffe ny ungdom i videregående. Én ungdomsskole i Lunner vil bli i størrelsesorden 4-500 elever. I overgangen til ungdomsskolen får de mulighet til å skape vennskap blant hele bygdas ungdom: en flott forberedelse til skolelivet på HVS som har nesten 900 elever!


En stor ungdomsskole får stordriftsfordeler, som å ha et heltidsansatt team som kan bestå av helsetjeneste, vernepleier, miljøarbeider og fysioterapeut. De siste årene har kravene til hvordan skolen skal kunne hjelpe og utvikle elevene utover de tradisjonelle forventingene om å lære bort lese- og regnekunsten, økt betydelig. Spesielt kravene til å kunne hjelpe elever til å takle utfordringer knyttet til egen helse, ligger helt i grenseland av hva en lærer tradisjonelt har hatt av arbeidsoppgaver og er kompetent til. I en stor ungdomsskole vil et miljø- eller helseteam kunne avhjelpe lærerne med vanskelige og krevende utfordringer knyttet til ulike syndromer, helse, psykisk helse og barnevern. Av riksmediene ser vi at her har skolen stort utviklingspotensiale og samfunnet har høye forventninger til hva skolen skal få til.


Vi mener at ved å samle ungdomsskolene vil elevene i Lunner kommune kunne få mange faglige, pedagogiske, sosiale og helsemessige fordeler. Kommunestyrets vedtak om ikke engang å utrede denne muligheten er forunderlig. Vi vil oppfordre politikerne, skoleeier, i kommunen vår om å sette denne saken opp igjen på dagsorden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags