Bjørn Berge: Uteskole på Harestua

UTESKOLE: Med planker, hammer og spiker kan elevene utforske andre ferdigheter ute enn inne i klasserommet.

UTESKOLE: Med planker, hammer og spiker kan elevene utforske andre ferdigheter ute enn inne i klasserommet. Foto:

Av
DEL

MeningerDet var en fin artikkel Hadeland skrev om uteskolen på Harestua skole. Der har lærerne Silje og Victoria bestemt seg for at uteskole skal få en stor plass blant 1. klassingene på Harestua skole. Jeg vil skrive litt om hva elevene tjener på dette valget. Hva sier forskning om uteskole, fysisk aktivitet og utelek?

Vi behøver ikke å gå langt for å finne forskning som støtter at utelek er fint for barna. Et studie gjort på Hadeland av 565 barnehagebarn i Lunner og Gran over en periode på fire år, viser at barn som er mye ute er mer konsentrert, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og å være en god venn. Slike studier få ikke alltid så mye oppmerksomhet, men hadde legemiddelindustrien funnet en medisin som kunne gjøre barna mer konsentrert, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og å være en god venn, som i tillegg ikke gav noen bivirkninger, ville det antakelig vært ett av de mest solgte legemidlene i verden. Hvordan kan det ha seg at utelek kan gi disse positive virkningene kan man spørre seg. Her har jeg samlet noe av forskningen gjort på temaet:

Vi kan begynne med leken:

«Spontan egen-initiert lek har en helt sentral betydning for så å si alle aspekter av barnas utvikling, vekst og modning: kroppslig og sanselig, intellektuelt og kognitivt, emosjonelt og sosialt etc.».

Når det gjelder motoriske ferdigheter:

«Naturen stimulere til fysisk aktivitet og undersøkelser tyder på at barn som leker utendørs utvider tålegrense, får sterkere immunforsvar og lærer bedre å forstå og håndtere farer og risiko».

En rekke studier viser at naturmøtet er viktig for livsmestring:

«Når barn leker ute viser det mindre konflikter og syting, mer engasjement, mer av egeninitiativ, mer smil og latter», «Naturen reduserer stress og forebygger depresjon, og har positive effekter på søvnmønster og fordøyelsesrelaterte problemer hos barn. Naturmøtet forebygger og har en positiv effekt ved behandling av angst og depresjon i tenårene.»

Sosiale ferdigheter:

«Barn som leker i naturen, leker mer sammen med andre, mer integrert mellom aldrene og med mindre grad av konflikter.»

Læring, oppmerksomhet og hyperaktivitet:

«Barn som leker i naturen har bedre oppmerksomhet enn andre, der er roligere, legger merke til detaljer og har lettere for å fokusere på det de driver med.»

«Barn med ADHD-symptomer viser studier at fysisk aktivitet gjør de flinkere til å legge bånd på seg og ikke agere impulsivt på den minste ting og samtidig øker det konsentrasjonen til barna». I ett studie av 200 barn med hyperaktivitet hvor det ble tilrettelagt for lek og fysisk aktivitet, viser intervju av foreldre og lærere i etterkant at de «synes barna hadde blitt mer konsentrert, hadde færre humørsvingninger og fikk sjeldnere aggresjonsutbrudd.»

Mye av svaret på hvorfor det er så positivt for barn og være aktive henger nok sammen med at hjernen vår ikke har forandret seg så mye siden vi mennesker ble mennesker, en eller annen gang for 200.000 år siden på i savannen i Afrika. De menneskene som overlevde på savannen, var de som var fysisk aktive og skaffet seg mat, sloss mot fiender, rømte fra en ape eller utforsket omgivelsene for å finne mat. Det hjerneforskerne ser i dag er at hjernen utvikler seg og fungerer bedre for mennesker som er fysisk aktive, rett og slett fordi den er skapt for fysisk aktivitet.

Så lykke til med uteskolen på Harestua skole og alle andre steder i landet. Dere har forskningen på deres side.

Referanser til dette leserinnlegget er hentet fra:

Barn, unge og natur. Bjørn Tordsson og Lill Susan Rognli Vale.

Hjernesterk. Anders Hansen

Artikkel: Utelek gjør barn oppmerksomme på skolen. Camilla Smaadal. Forskning.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags